Release notes SAM Zorgmonitor 4.8.2

SAM Zorgmonitor 4.8.2

In SAM Zorgmonitor 4.8.2 is een aantal relevante aanpassingen doorgevoerd. We noemen alvast twee belangrijke punten:

  • SAM Budgetbewaking is nu als module toegevoegd.
  • Naar aanleiding van een periodieke externe audit op het gebied van informatiebeveiliging hebben we SAM Zorgmonitor verder aangepast.

De volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.8.2 kunt u hieronder downloaden.