Kiek! “Maak het meten van zorgresultaten interessant, lerend en werkzaam.”

Het sturen op zorgresultaten is een belangrijk speerpunt binnen de organisatie van Kiek! Hoe kan de werkvloer zo worden ingericht dat het meten van resultaten interessant, lerend en werkzaam is? 

Kiek! is een instelling voor kinder- en jeugdpsychologie (0-30 jaar). Er wordt binnen Kiek! systemisch gewerkt, waarbij het veranderproces van het gezin als geheel het uitgangspunt is. Het is een reis waaraan iedereen deelneemt, met de behandelaar als gids. De zorgen en veranderwensen worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar de interactie met de gehele omgeving.

Systemisch werken

“Wij zijn in onze organisatie veel bezig met systemisch werken. Dat doen we al wat langer, maar we blijven onszelf scholen en finetunen”, vertelt Eva van den Dries-Wisse. Zij is algemeen directeur bij Kiek!, en houdt zich in Goes en Middelburg bezig met bestuurlijke, financiële en organisatorische zaken. “We zijn een relatief kleine en platte organisatie. Ik werk als directeur mee in alle lagen van de organisatie en dat maakt mijn werk zo leuk!”

Zorguitkomsten meten

Kiek! werkt al geruime tijd samen met InfinitCare. Toen de jeugd-GGZ nog gefinancierd werd door zorgverzekeraars, konden over de hele cliëntenpopulatie zorguitkomsten in kaart worden gebracht met behulp van de software van InfinitCare. Inmiddels valt het werk van Kiek! deels onder de jeugdwet en is er de afgelopen tijd hard gewerkt om alle gegevens vanuit het EPD en ROM te ontsluiten. “Wij willen de black box openen, zodat je het gesprek kunt aangaan over de zorgresultaten. Zijn cliënten tevreden? In hoeverre zijn klachten afgenomen? Is de kwaliteit van leven verbeterd? InfinitCare helpt om deze belangrijke vragen te beantwoorden. Met de software kunnen we verder kijken dan alleen de cijfers, meer de diepte in.”

Gefundeerd sturen

Mijn indruk is dat veel GGZ-instellingen uitkomsten alleen meten omdat het moet van zorgverzekeraars. Ik denk dat alle instellingen en praktijken hier echter ook zelf baat bij kunnen hebben. Ik zou het iedereen aanraden, want er is nog veel te winnen. We moeten met z’n allen goed blijven nadenken wat cijfers wel én niet laten zien. Slechts één cijfer doet geen recht aan een organisatie. InfinitCare kan ondersteunen in het bekijken en begrijpen van data. Juist de inbedding en achtergronden erbij laten cijfers spreken.

Ziekenhuizen lopen voor op de GGZ als het aankomt op samenwerking, benchmarking en onderzoek op het gebied van value-based healthcare (denk aan Santeon). Dat is voor ons echt een voorbeeld. Is zorg beter als een behandeling negen maanden heeft geduurd in plaats van zes? Kan het korter en met minder overleg? Welke waarden spelen er bij cliënten? Wat beïnvloedt cliënttevredenheid en wat niet? Dergelijke beslissingen kun je niet nemen zonder eerst goed te meten. Daarna kun je gefundeerd sturen op resultaten.”

Meer weten?

Meer informatie over de uitkomsten in de jeugdhulp vindt u hier. Heeft u moeite met het aanleveren van uitkomsten aan gemeenten of met het samenstellen van CBS-bestanden?  Informatie over de module SAM Jeugdhulp vindt u hier.