SAM Zorgeffect voor certificering volgens ISO 9001 of HKZ

Kwaliteitsmanagement met SAM

Worstelt u ook elk jaar met het certificeren van uw kwaliteitszorgsysteem? Dan bent u niet de enige; een behoorlijk aantal zorgaanbieders is hier onnodig veel tijd en energie aan kwijt. De frustratie zit ‘m vaak in het uit verschillende systemen verkrijgen van gegevens over cliënttevredenheid en behandeluitkomsten.

Zeg eens eerlijk…

Dat het boven water krijgen van deze gegevens uw organisatie zoveel moeite kost, is erg vervelend. Maar zeg eens eerlijk… u zou deze gegevens toch altijd tot uw beschikking moeten hebben? Alleen dan houdt u de vinger aan de pols en kunt u tijdig bijsturen.

Uitkomsten altijd in beeld

Met SAM Zorgeffect heeft u op elk moment toegang tot eenduidige en heldere rapportages, waarin de resultaten per patiëntgroep inzichtelijk worden gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om resultaten op klachtenvermindering en cliënttevredenheid. Heeft u andere doelen? Dan maken we ook die inzichtelijk door gegevens vanuit uw EPD- en meetapplicatie structureel te verwerken.

Kwaliteitsdoelen instellen op behandeluitkomsten en cliënttevredenheid

U ziet in één oogopslag of de door u gestelde doelen zijn behaald. Omdat deze informatie op verschillende niveaus inzichtelijk is, zoals locatie of behandelaar, kunt u gericht actie ondernemen. Op het moment van de audit voor de certificering hoeft u met SAM Zorgeffect niet meer op zoek naar de benodigde informatie. Alle doelen zijn helder in kaart gebracht, in duidelijke overzichten op het dashboard.

Certificering

De wetgever eist van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systemisch bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. Dit is onder meer vast gelegd in de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet BIG. Hiervoor kunt u diverse certificeringen gebruiken, waarvan ISO 9001 en HKZ de bekendste zijn.

Het belang van kwaliteitsmanagement wordt steeds meer onderstreept door cliëntorganisaties en zorgverzekeraars. Daarom is het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem voor vele instellingen een must. SAM Zorgeffect helpt u daarbij.

Meer weten?