Release notes SAM Zorgmonitor 4.8.3

SAM Zorgmonitor 4.8.3

In versie 4.8.3 van SAM Zorgmonitor is een aantal aanpassingen doorgevoerd. We noemen alvast drie belangrijke punten:

  • Exportbestanden voor verschillende regio’s, zoals Midden-IJssel/Oost-Veluwe. Met SAM Jeugdhulp is het mogelijk om gemeenten inzicht te geven in uw zorgresultaten. Dat kan via het Gemeenteportaal, maar sommige regio’s vragen ook om aparte exportbestanden. InfinitCare wil deze bestanden voor alle regio’s kunnen genereren, zodat u aan uw rapportageverplichtingen kunt voldoen. Met deze release kunt u ook het exportbestand voor Midden-IJssel/Oost-Veluwe genereren. Andere regio’s, zoals Regio Centraal Gelderland, doen een vergelijkbare uitvraag.
  • Omschrijvingen van de diagnoses worden voortaan bepaald op basis van de diagnosecoderingen van de NZa.
  • Omdat de variabele ‘Perspectief’ per 1 januari 2019 is komen te vervallen, wordt deze niet langer in het CBS-bestand opgenomen.

De volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.8.3 vindt u op onze website.