Wat kost het herstel van uw cliënt?

Steeds meer zorgaanbieders meten de uitkomsten van hun behandelingen. Voorheen werd dat veelal gezien als verplichting, maar inmiddels worden metingen daadwerkelijk gebruikt om een behandeling bij te sturen of te analyseren of gewenste behandeldoelen daadwerkelijk zijn behaald. Nagaan of er daarnaast ook efficiënt wordt gewerkt, kan nu met de vernieuwde versie van SAM Rendement.

Wat kost het herstel van een patiënt eigenlijk, of het verbeteren van een Delta T-punt? Welke behandelingen voert u efficiënt uit en welke niet? En zijn er grote verschillen per diagnose of locatie? Met het antwoord op deze vragen kunt u gericht uw processen verbeteren.

Uitkomsten en financiële kengetallen combineren

Het is belangrijk dat uitkomsten en financiële kengetallen gecombineerd worden. Dat kan met SAM Rendement. Hiermee brengt InfinitCare uw zorgefficiëntie in kaart. U kunt resultaten selecteren op bijvoorbeeld diagnose, financieringstype en zorgverzekeraar.

Meer weten?

Meer informatie over SAM Rendement vindt u hier. Wilt u eerst aan de slag met het in kaart brengen van uitkomsten? Lees dan meer over SAM Zorgeffect.