Release notes SAM Zorgmonitor 4.9

SAM Zorgmonitor 4.9

In versie 4.9 van SAM Zorgmonitor is een aantal aanpassingen doorgevoerd. We noemen alvast wat belangrijke punten:

  • In SAM Zorgeffect en Jeugdhulp is een filter opgenomen voor de respondent, zodat u precies weet wie de vragenlijsten heeft ingevuld. Denk daarbij aan patiënt of behandelaar en ouder of kind.
  • De cliënttevredenheidsrapportage kan nu ook worden ingesteld met de vragenlijst Jeugdthermometer als basis.
  • Op een aantal onderdelen binnen SAM Zorgmonitor hebben we de leesbaarheid verbeterd, bijvoorbeeld bij het importeren van gegevens en bij de controlerapportages.
  • Vanuit het oogpunt van informatiebeveiliging hebben we de versleuteling van gevoelige gegevens in de database van SAM Zorgmonitor verder aangescherpt.

De volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.9 vindt u op onze website.