Release notes SAM Zorgmonitor 4.10

SAM Zorgmonitor 4.10

In versie 4.10 van SAM Zorgmonitor is een aantal aanpassingen doorgevoerd. We noemen alvast wat belangrijke punten:

  • Met SAM Zorgprogrammering is het nu eenvoudiger geworden om de uitkomsten van zorgpaden te bekijken. Dit is met name relevant voor trajecten die langer dan een jaar duren.
  • Er zijn nieuwe MeetinstrumentSpecifieke Rapportages bijgekomen, met name voor de jeugdhulp.
  • Teksten bij grafieken in SAM Zorgeffect zijn beter leesbaar. Zo wordt bijvoorbeeld de periode automatisch aangepast na de selectie van een bepaalde tijdsduur.
  • Er is een nieuw grafieksjabloon toegevoegd dat resultaten verdeelt op basis van een percentage, conform de MANSA-vragenlijst.
  • De redenen voor het einde van een behandeling zijn gestandaardiseerd bij verschillende trajecttypes, zoals DBC, Basis GGZ en Jeugdzorg.

De volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.10 kunt u hieronder downloaden.