Release notes SAM Zorgmonitor 4.11

SAM Zorgmonitor 4.11

Versie 4.11 van SAM Zorgmonitor is gisteren live gegaan. In deze versie is een aantal aanpassingen doorgevoerd. We noemen alvast wat belangrijke punten:

  • De uitkomsten die inzichtelijk worden gemaakt met MeetinstrumentSpecifieke rapportages kunnen nu ook zorgpadniveau worden getoond. Dat is met name relevant voor trajecten die langer dan een jaar duren.
  • Titels van grafieken kunnen nu eenvoudig worden aangepast, waardoor u makkelijker onderscheid kunt maken tussen verschillende gelijkende grafieken.
  • Binnen SAM Rendement zijn er aanpassingen gedaan in de schaalverdeling van waarden, waardoor de grafieken beter leesbaar zijn.
  • Aan Sam Respons is het filter ‘Reden Einde Traject’ toegevoegd. Dat helpt bij de interpretatie, omdat de reden van afsluiting vaak van invloed is op de respons.

De volledige release notes van Sam Zorgmonitor 4.11 kunt u hieronder downloaden.