“Door onze praktijken te vergelijken, krijgen we meer inzicht in de resultaten.”

Frans Janssen van Psychotherapie Intensief Malden (P.I.M.) ziet de potentie van het meten van behandeluitkomsten al jaren en dat wordt ook in de praktijk gebracht. De zorgaanbieder beschikt sinds tijden over een van de hoogste responspercentages in het land. Meetresultaten worden ook steeds beter ingezet om naar de effectiviteit van behandelingen te kijken en die waar mogelijk te verbeteren. 

Over P.I.M.

Psychotherapiepraktijk P.I.M. richt zich op de behandeling van vroegkinderlijke trauma’s en emotionele verwaarlozing in de vroege baby- en kindertijd die ten grondslag liggen aan diverse psychische stoornissen. Het behandelaanbod bestaat uit EMDR-therapie en rescripting, en is behoorlijk intensief. Er wordt niet zoals gebruikelijk een uur therapie per week gegeven, maar een maand lang een aantal dagdelen per week.

Hoe effectief zijn onze behandelingen eigenlijk?

“Uiteraard waren we benieuwd of de aanpak van P.I.M. aanslaat. We hebben de vragenlijst SQ48 ingezet om te kunnen beoordelen of een behandeling de resultaten oplevert die wij verwachten”, zo vertelt Frans Janssen, die samen met zijn vrouw Jacqueline P.I.M. heeft opgestart. “De resultaten worden met cliënten besproken, waarna de behandeling wordt voortgezet of bijgestuurd. Naast het gebruik binnen de behandelkamer, kunnen we met SAM Zorgeffect heel specifiek, en indien nodig per diagnose, beoordelen hoe effectief onze behandelingen zijn. Bovendien is de gemiddelde behandelduur meteen inzichtelijk.”

Resultaten op Angst en Depressie inzichtelijk

“Met InfinitCare bespraken we welke specifieke kenmerken we inzichtelijk willen hebben. SAM Zorgeffect toont ons de ruwe scores van de praktijk, waarbij je eenvoudig kunt inzoomen op kenmerken als diagnose, behandelduur, medewerker en praktijk. Nu hebben we zicht op de scores op Angst en Depressie in SAM Zorgeffect. Dat zijn belangrijke indicatoren voor ons, die we baseren op de subschalen van de SQ48.

Deze resultaten vergelijken we met onze andere praktijk, Psychotherapie Praktijk Malden, waar we soortgelijke stoornissen minder intensief behandelen. Hier zien we cliënten één uur per week of per twee weken. Door de praktijken met elkaar te vergelijken, krijgen we meer inzicht in de behandelresultaten.

Volgende stappen en voorlopige bevindingen

Binnen een jaar denken we voldoende gegevens te hebben om conclusies te kunnen trekken. Werkt een intensieve aanpak bij onze cliënten zoals wij verwachten? En werkt het voor iedereen? Dat kunnen we onderbouwen met behaalde resultaten bij onze eigen cliënten. Op basis daarvan kunnen we onderbouwd onze aanpak verbeteren.”

Meer weten?

  • Wilt u weten of uw organisatie net als P.I.M. lerend is? Scan hier uw eigen organisatie!
  • Op de website van InfinitCare vindt u meer informatie over hoe wij u kunnen helpen een lerende organisatie te worden. Lees meer >>
  • Meer weten over hoe u uitkomsten inzichtelijk krijgt met SAM Zorgeffect? Lees meer >>