automatisch-metingen-versturen

“Evalueren en bijsturen van ons behandelaanbod”

Argo GGZ is een snelgroeiende zorgaanbieder van ambulante volwassenenzorg die actief is in de Achterhoek en Salland. Met de groei komt ook de wens meer te leren van behandeluitkomsten. Sven van Beek is behalve behandelaar ook lid van de raad van bestuur van Argo. Behandeluitkomsten binnen de organisatie krijgen een steeds voornamere rol.  

Gevoel en intuïtie gestaafd met feiten

“We besteden veel aandacht aan het evalueren van onze producten”, vertelt Sven van Beek. “Welke cliënten vallen uit? Moeten we onze producten aanpassen op basis van de resultaten? Dat deden we vooral op gevoel en met het waarnemen van trends − en dat is goed, maar soms ook subjectief. Met SAM Zorgeffect kunnen we deze bevindingen ‘objectiveren’, waarmee ik bedoel dat we onze intuïtie nu ook kunnen staven met feiten. We kunnen beter verklaren waarom bepaalde resultaten zich voordoen. Daarbij helpt vooral de mogelijkheid om in te kunnen zoomen op bepaalde patiëntgroepen en de desbetreffende resultaten.”

Behandelingen aanpassen op basis van behandeluitkomsten

“Het heeft al eens geresulteerd in het aanpassen van een behandeling. Zo hebben we op basis van behandelresultaten een keer de looptijd van een behandeling verdubbeld: in plaats van twee keer 6 tot 12 weken doen we nu 3 tot 6 maanden. Dat leidde tot betere uitkomsten en minder uitval. Als we structureel de behandelingen zo blijven evalueren, zullen we vaker wijzigingen als deze doorvoeren.”

Op naar een hogere respons

“Argo GGZ doet nu al een substantieel aantal metingen, maar we willen eigenlijk vaker meten. Daarmee worden de verzamelde behandeluitkomsten betrouwbaarder en kunnen we er meer van leren. Dat moet mogelijk zijn, omdat de bereidheid om metingen in te vullen tegenwoordig groter is. Vooral de jongere generatie cliënten is gewend om online vragenlijsten in te vullen. Het uitzetten van metingen is nu geautomatiseerd met behulp van SAM Automeet. Op basis van de status binnen de behandeling wordt op het juiste moment de juiste meting verzonden. Daarmee moeten we een flink verhoging van de respons zeker kunnen halen.”

Automatisch uitzetten van metingen

Evalueren en bijsturen van het behandelaanbod

“Uiteindelijk willen we kritisch blijven kijken naar ons behandelaanbod. Ervaringen en bevindingen kunnen we nog eens staven met de uitkomsten binnen SAM. Hierdoor hebben we de middelen in handen om onze kwaliteit blijvend te verbeteren. En dat willen we zeker in het vizier houden, ondanks onze snelle groei.”

Meer weten?

  • Wilt u het uitzetten van metingen ook automatiseren? Lees meer >>
  • Is uw organisatie net als Argo GGZ een lerende organisatie? Scan hier uw eigen organisatie >>
  • Op de website van InfinitCare vindt u informatie over hoe wij u kunnen helpen een lerende organisatie te worden. Lees meer >>
  • Wilt u meer weten over hoe u uitkomsten inzichtelijk krijgt met SAM Zorgeffect? Lees meer >>