Release notes SAM Zorgmonitor 4.15, 4.16 en 4.17

Uitkomsten jeugdhulp

SAM Zorgmonitor 4.15, 4.16 en 4.17 – Doelrealisatie in overzichtsrapport SAM Zorgeffect

In de versies 4.15, 4.16 en 4.17 van SAM Zorgmonitor is een aantal aanpassingen doorgevoerd.

Doelrealisatie is een uitkomstindicator die steeds vaker wordt gebruikt. Om die reden is het nu mogelijk om het meetdomein Doelrealisatie te tonen in het overzichtsrapport van SAM Zorgeffect. Vraag uw implementatieconsultant om dit voor u in te stellen.

Ook is SAM Zorgmonitor nu voorbereid op de nieuwe versie van het CBS-bestand, zodat u die probleemloos kunt aanleveren. Binnen SAM kunt u aan CBS toestemming geven om de spiegelrapportages rechtstreeks bij gemeenten aan te leveren.

De volledige release notes van de nieuwe versies kunt u hieronder downloaden.