Stichting KiBG verrijkt spiegelrapportages met ROM-gegevens

Keurmerkdragers kunnen eigen ROM-gegevens toevoegen aan spiegelrapportages

Stichting KiBG neemt inzichten vanuit ROM-gegevens op in haar spiegelrapportages. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ kunnen deze gegevens verstrekken via het InfinitCare Portaal.

Continu verbeteren is essentieel voor de inhoudelijke ontwikkeling van de Generalistische Basis GGZ. Daarom maakt Stichting KiBG voor keurmerkdragers spiegelrapportages die handvatten geven om te leren en verbeteren, een belangrijk onderdeel van het Keurmerk Basis GGZ.

Stichting KiBG voert een inhoudelijk gesprek over die dingen die opvallen om zo te bouwen aan een steeds sterkere Basis GGZ. Daarbij gaat het niet om harde conclusies of oordelen in de zin van ‘goed’ of ‘fout’, maar vooral om met deze inzichten een inhoudelijk gesprek mogelijk te maken. Door inzichten vanuit ROM-gegevens toe te voegen aan de spiegelrapportage is er meer verdieping mogelijk. Gesprekken waarmee Stichting KiBG en haar keurmerkdragers samen bouwen aan een steeds betere Basis GGZ.

Gesprekken voeren op inhoud en kwaliteit

“Reflecteren, leren en verbeteren is een belangrijk thema binnen het Keurmerk Basis GGZ en is verweven binnen alle projecten van Stichting KiBG. Door onszelf en keurmerkdragers scherp te houden op kwaliteit, werken we samen aan een steeds sterkere kortdurende generalistische GGZ. Hoe beter de kwaliteit, hoe beter mensen geholpen kunnen worden. Hiertoe faciliteren wij inspirerende bijeenkomsten tussen keurmerkdragers en voeren we gesprekken met hen aan de hand van spiegelrapportages.” Aan het woord is Annika van den Haak, Projectleider Inzicht Geven bij Stichting KiBG.

“Op dit moment is de spiegelrapportage alleen gebaseerd op declaratiecijfers. De context achter deze cijfers is heel belangrijk voor de juiste interpretatie van de cijfers. Door resultaatmetingen toe te voegen aan onze spiegelrapportage, kan je de context onderbouwen en het gesprek nog meer verdiepen. Oftewel, de gesprekken krijgen meer kleur.

In InfinitCare hebben wij de juiste partner gevonden om deze extra kleur aan onze spiegelrapportage toe te voegen. Ze zijn zeer kundig, en werken, net als wij, met enthousiasme en bevlogenheid aan verbetering van kwaliteit.”

Meer weten?

  • Registreren bij het InfinitCare Portaal doet u hier.
  • Meteen naar het InfinitCare Portaal?
  • Meer informatie over het InfinitCare Portaal vindt u hier.
  • Meer weten over hoe wij een kwaliteitsregistratie inrichten? Lees meer>>
  • Bent u zorgaanbieder en wilt u meer doen met behandeluitkomsten? Bekijk ons Vijfstappenplan>>

Over het InfinitCare Portaal

Het InfinitCare Portaal faciliteert een veilige uitwisseling van gegevens over zorgresultaten tussen zorgaanbieders en derde partijen. Leveranciers van zorgaanbieders verstrekken deze gegevens. Als een spin in het web leest InfinitCare deze gegevens in, verwerkt en controleert ze en stelt bestanden samen voor derde partijen, zoals Stichting KiBG. Zo voorziet InfinitCare een goed gesprek over zorgresultaten van correcte en betrouwbare uitkomstgegevens. Dat kunnen cliëntervaringen zijn, maar ook behandeluitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-meetinstrumenten. Deze gegevens kunnen verrijkt worden met cliënt- en trajectkenmerken.

InfinitCare fungeert als Trusted Third Party (TTP) en partijen zijn zo verzekerd dat de gegevens op veilige en juiste wijze worden uitgewisseld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt aan Stichting KiBG en indirecte herleiding wordt ondervangen door bestanden met kleine aantallen niet te verstrekken.