Gevolgen Zorgprestatiemodel voor dienstverlening

scan zorgprestatiemodel

Gevolgen Zorgprestatiemodel voor dienstverlening

Onze applicatie SAM Zorgmonitor vindt haar meerwaarde in de combinatie van meetgegevens en EPD-gegevens. Hierdoor kan context aan metingen worden gegeven. Duiding van behandeluitkomsten is pas mogelijk als cliëntkenmerken, zoals leeftijd, diagnose en opleidingsniveau, hierin worden meegenomen.

Met de introductie van het Zorgprestatiemodel verandert ook de registratie. EPD-databestanden moeten aangepast worden voor een goede werking van SAM Zorgmonitor. De beheerders van de bestanden zijn hiervan al op de hoogte gesteld.

Stelt uw EPD-leverancier deze bestanden ter beschikking? Dan kan de aanpassing even duren. EPD-leveranciers werken overuren om op tijd klaar te zijn voor het nieuwe model. Om die reden is de oplevering van de EPD-bestanden bij sommigen van u verplaatst naar het nieuwe jaar. Houdt er rekening mee dat u tot die tijd in SAM niet over actuele informatie kunt beschikken.

Meer weten? Neem dan contact met ons op.