Release notes SAM Zorgmonitor 5.0 – Zorgprestatiemodel

zorgprestatiemodel

SAM Zorgmonitor voorbereid op Zorgprestatiemodel

Komend weekeinde staat de livegang van SAM Zorgmonitor 5.0 gepland, een omvangrijke nieuwe versie. Voortaan kan ook de zorgregistratie van het Zorgprestatiemodel binnen SAM Zorgmonitor worden verwerkt.

Het Zorgprestatiemodel is het nieuwe financieringsmodel binnen de GGZ. De ‘prestaties’ bepalen welke vergoeding een zorgaanbieder krijgt voor geestelijke gezondheidszorg of forensische zorg. Het model gaat de dbc’s, dbbc’s en zzp’s die nu worden gebruikt vervangen.

Dit is uiteraard een aanzienlijke aanpassing van de applicatie, omdat de nieuwe manier van werken invloed heeft op meerdere onderdelen van SAM Zorgmonitor. Zo is de aanlevering aan Akwa GGZ aangepast en kunt u deze trajecten meenemen in uw aanlevering. Ook is de interfacedefinitie voor verwerking van EPD-gegevens bijgesteld, zodat cliënt- en trajectgegevens weer uitgewisseld kunnen worden. Wij hebben uw EPD-leveranciers hierover geïnformeerd.

Toegang tot oude DBC- en Basis GGZ-trajecten

Binnen SAM blijft u toegang houden tot de uitkomstgegevens van uw oude trajecten. Er gaat geen informatie verloren.

Release notes

De volledige release notes van de nieuwe versie van SAM Zorgmonitor kunt u hieronder downloaden.