Nieuwsgierige aanbieders in het sociaal domein vergelijken hun uitkomsten

Hoe kun je uitkomsten gebruiken in de praktijk?

Bijna twintig nieuwsgierige aanbieders in het sociaal domein gaan in september uitkomsten met elkaar vergelijken. Deze kopgroep beschikt over een hoge respons of over een substantiële hoeveelheid metingen zodat een vergelijking van uitkomsten daadwerkelijk zin heeft.

Deze aanbieders krijgen toegang tot rapportages binnen het Gemeenteportaal waarmee hun uitkomsten kunnen worden vergeleken met die van andere deelnemers. Daarnaast organiseert InfinitCare vanaf september vier sessies waarin de aanbieders gezamenlijk de uitkomsten bespreken. Het doel van dit initiatief is om samen met andere aanbieders de (on)mogelijkheden van de uitkomsten te ontdekken. Onderwerpen die aan bod komen, zijn het gebruik van de rapportages, de betekenis van de uitkomsten en het gebruik van deze informatie in gesprekken met gemeenten.

Het aantal aanmeldingen is hoger dan verwacht. Om die reden is besloten aparte sessies te organiseren voor aanbieders in Friesland en Almere.

Wat kan er vergeleken worden?

De scores op indicatoren zoals cliënttevredenheid, zonder hulp verder, doelrealisatie en uitval kunnen vergeleken worden met een gemiddelde van vergelijkbare zorgaanbieders. Hierbij kunnen selecties worden gemaakt op cliënt- en trajectkenmerken.uitkomsten vergelijken

Meer weten?

  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Wilt u ook uitkomsten verzamelen met behulp van CBS-bestanden? Lees meer>>
  • Het Sociaal Domein Fryslân maakt ook gebruik van het Gemeenteportaal. Lees meer>>
  • Meer weten over de uitkomsten in de WMO? Lees meer>>

Over het Gemeenteportaal

Gemeenteportaal informatiebeveiligingHet Gemeenteportaal faciliteert gesprekken over zorgresultaten tussen gemeente en zorgaanbieder. Dat gesprek is al ingewikkeld genoeg en daarom brengt InfinitCare voor u de juiste informatie in kaart: uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Gemeenten worden zo in staat gesteld om resultaatdoelen te bepalen en hierop te sturen.

Met het Gemeenteportaal krijgen gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).