InfinitCare op Congres Sociaal Domein

Congres sociaal domein

Sociale keuzes in tijden van schaarste

‘Als de armoede niet verder oploopt, zijn we al een heel eind.’ Dat zei minister Carola Schouten (Armoedebeleid) deze zomer in een interview in Binnenlands Bestuur. Haar bescheiden doel is alweer achterhaald. De prijsstijgingen gaan hard, en inmiddels komen ook steeds meer middeninkomens in de knel. Minister Schouten belicht op 8 december a.s. tijdens het Congres Sociaal Domein de actuele situatie en haar plannen voor meer bestaanszekerheid – voor de korte en lange termijn. Ze zal in haar bijdrage ook toelichten hoe ze samen met gemeenten de overheid een menselijker gezicht wil geven.

Sessie InfinitCare over leren van uitkomsten

Op basis waarvan maak je sociale keuzes? De uitkomsten van aanbieders krijgen (te) weinig aandacht bij gemeenten. Zonder te leren van uitkomsten worden sociale keuzes gemaakt op basis van volume of prijs, met ongewenste consequenties tot gevolg. InfinitCare maakt uitkomsten voor vele gemeenten en aanbieders inzichtelijk.

Wat bereik je met beperkte middelen in het sociaal domein? Is de geleverde inzet effectief en efficiënt? Worden doelen van zorginterventies behaald? Hoe beoordeel je de kwaliteit van zorgaanbieders? Sociaal Domein Fryslân, de samenwerkende Friese gemeenten, verzamelen al jaren uitkomsten om een begin te kunnen maken met het beantwoorden van deze vragen. Een kopgroep van aanbieders heeft in de provincie uitkomsten met elkaar gedeeld en de betekenis ervan verkend. Met hun bevindingen zijn zij het gesprek aangegaan met gemeenten.

In een sessie tijdens het Congres Sociaal Domein nemen Masha Spits (Mark Bench) en Han Laarhuis (InfinitCare) u mee in de lessen van deze gemeenten en aanbieders, de mogelijkheden en beperkingen van uitkomsten, en de valkuilen van een gesprek hierover. Dit helpt u om uitkomsten in te zetten voor een beter sociaal domein voor uw inwoners.Wilt u het Congres Sociaal Domein en InfinitCare’s sessie bijwonen? Of wilt u tijdens het congres een demo ontvangen van wat InfinitCare en het Gemeenteportaal voor u kunnen doen? Laat het ons weten!