‘En nu aan de slag!’ Aanbieders in Friesland leren van uitkomsten

Gemeenten en aanbieders in gesprek over uitkomsten

In Friesland worden nu al vier jaar uitkomsten verzameld binnen het sociaal domein. Aanbieders leveren gegevens aan bij het Gemeenteportaal en krijgen rapportages te zien van hun uitkomsten, zoals cliënttevredenheid, doelrealisatie en uitstroom. InfinitCare heeft in september en oktober een aantal sessies georganiseerd met enthousiaste Friese aanbieders die graag hun uitkomsten met elkaar wilden vergelijken.

In vier sessies met Masha Spits (Mark Bench) zijn diverse aspecten van kwaliteit besproken en praktische zaken als een toelichting op de rapportages binnen het Gemeenteportaal. Ook zijn aandachtspunten  behandeld waarmee u bij de interpretatie van uitkomsten rekening moet houden.

Gesprek over kwaliteit tussen gemeenten en zorgaanbieders

In de laatste twee sessies namen ook vertegenwoordigers van de Friese gemeenten en het Sociaal Domein Fryslân deel. Hier werden valkuilen en aandachtspunten besproken bij een gesprek over kwaliteit tussen gemeenten en aanbieders. Aan beide kanten was veel enthousiasme om met de uitkomsten aan de slag te gaan en deze te gebruiken om betere zorg te kunnen aanbieden aan de inwoners.

Meer weten over de ervaringen van gemeenten en aanbieders? Op het Congres Sociaal Domein op 8 december verzorgen Masha Spits en Han Laarhuis een sessie over dit onderwerp! Meer informatie vindt u hier.

Referentiegroepen

De aanbieders hebben in het Gemeenteportaal toegang gekregen tot rapportages waarmee hun uitkomsten kunnen worden vergeleken met die van andere deelnemers. Zorgaanbieders kunnen andere aanbieders uitnodigen om deel te nemen aan een referentiegroep. De resultaten van de deelnemers worden in de rapportages getoond, zodat aanbieders van elkaars resultaten kunnen leren. Het gaat bijvoorbeeld om de scores op indicatoren zoals cliënttevredenheid, zonder hulp verder, doelrealisatie en uitval. Hierbij kunnen selecties worden gemaakt op cliënt- en trajectkenmerken.

Meer weten?

  • Direct aanmelden voor het Congres Sociaal Domein kan hier.
  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Wilt u ook uitkomsten verzamelen met behulp van CBS-bestanden? Lees meer >>
  • Het Sociaal Domein Fryslân maakt gebruik van het Gemeenteportaal. Lees meer >>
  • Meer weten over de uitkomsten in de Wmo? Lees meer >>

Over het Gemeenteportaal

Gemeenteportaal informatiebeveiligingHet Gemeenteportaal faciliteert gesprekken over zorgresultaten tussen gemeenten en zorgaanbieders. Dat gesprek is al ingewikkeld genoeg, en daarom brengt InfinitCare voor u de juiste informatie in kaart: uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Gemeenten worden zo in staat gesteld om resultaatdoelen te bepalen en hierop te sturen.

Met het Gemeenteportaal krijgen gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).