Aanlevering ROM data via AKWA export bestand

Uitbreiding aanlevering voor KiBG

 

Op 2 september 2023 is een nieuwe versie van het InfinitCare Portaal uitgerold. De belangrijkste aanpassing binnen deze versie is dat Keurmerkdragers nu ook een AKWA-export bestand kunnen gebruiken om data aan te leveren aan KiBG.

Veel EPD leveranciers hebben standaard functionaliteit om een AKWA bestand te maken. InfinitCare heeft ervoor gezorgd dat deze bestanden ook gebruikt kunnen worden om de ROM data voor KiBG aan te leveren.

Meer weten?

  • Registreren bij het InfinitCare Portaal doet u hier.
  • Meteen naar het InfinitCare Portaal?
  • Meer informatie over het InfinitCare Portaal vindt u hier.
  • Meer weten over hoe wij een kwaliteitsregistratie inrichten? Lees meer>>
  • Bent u zorgaanbieder en wilt u meer doen met behandeluitkomsten? Bekijk ons Vijfstappenplan>>

Over het InfinitCare Portaal

Het InfinitCare Portaal faciliteert een veilige uitwisseling van gegevens over zorgresultaten tussen zorgaanbieders en derde partijen. Leveranciers van zorgaanbieders verstrekken deze gegevens. Als een spin in het web leest InfinitCare deze gegevens in, verwerkt en controleert ze en stelt bestanden samen voor derde partijen, zoals Stichting KiBG. Zo voorziet InfinitCare een goed gesprek over zorgresultaten van correcte en betrouwbare uitkomstgegevens. Dat kunnen cliëntervaringen zijn, maar ook behandeluitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-meetinstrumenten. Deze gegevens kunnen verrijkt worden met cliënt- en trajectkenmerken.

InfinitCare fungeert als Trusted Third Party (TTP) en partijen zijn zo verzekerd dat de gegevens op veilige en juiste wijze worden uitgewisseld. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt aan Stichting KiBG en indirecte herleiding wordt ondervangen door bestanden met kleine aantallen niet te verstrekken.