Gemeenteportaal

Dashboardrapportages nu beschikbaar in het Gemeenteportaal

Sneller inzicht in de uitkomsten door de tijd heen

Binnen het Gemeenteportaal stelt InfinitCare een aantal nieuwe rapportages beschikbaar voor de zorgaanbieders. Deze dashboard rapportages geven overzichtelijk weer wat de resultaten van de zorgaanbieder zijn door de tijd heen. De rapportages zijn zowel beschikbaar voor zorgaanbieders die via CBS bestanden informatie aanleveren als ook voor de zorgaanbieders die voor Sociaal Domein Fryslân data aanleveren.

Wat kan er vergeleken worden?

De scores op indicatoren zoals cliënttevredenheid, zonder hulp verder, doelrealisatie en uitval worden getoond. Dit afhankelijk van de aangeleverde data. Tevens is het ook mogelijk om selecties te maken op cliënt- en trajectkenmerken, waardoor betere analyses mogelijk zijn. Binnen de handleiding is een gedetailleerde uitleg over deze rapportages opgenomen

Doel InfinitCare

InfinitCare wil door het beschikbaar stellen van deze rapportages de zorgaanbieders meer inzicht geven in hun uitkomsten en hierdoor inhoudelijk betere gesprekken laten voeren met de gemeenten. In de komende periode gaat we de functionaliteit van het Gemeenteportaal ook uitbreiden met referentiegroepen. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

Meer weten?

  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Wilt u ook uitkomsten verzamelen met behulp van CBS-bestanden? Lees meer>>

Over het Gemeenteportaal

Het Gemeenteportaal faciliteert gesprekken over zorgresultaten tussen gemeente en zorgaanbieder. Deze gesprekken zijn al ingewikkeld genoeg.  Om de gesprekken over de inhoud te laten gaan brengt InfinitCare deze informatie gestructureerd in kaart. Het betreft hier de indicatoren uitval van cliënten, cliënttevredenheid, zonder hulp verder en doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Gemeenten en zorgaanbieders worden zo in staat gesteld om resultaatdoelen te bepalen en hierop te sturen.

Met het Gemeenteportaal krijgen gemeenten en zorgaanbieders toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).