Snelste aanlevering SBG ooit

Slechts drie weken! Waar voor vele instellingen de aanlevering…

Positie zorgverzekeraar versterkt

Kunt u de kwaliteit van uw behandelingen duidelijk maken aan…

Aanlevering van prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

Aanlevering aan Dienst Justitiële Inrichtingen Met de SAM…

CQI verantwoording zonder onderzoeksbureau

Veel GGZ instellingen zijn zich nog niet bewust dat een aanlevering…

Stijgt uw respons maar niet? Doe vrijblijvend een scan!

Veel instellingen vinden het moeilijk om hun responspercentage…

Sturing op responspercentage voor kleinere instellingen

InfinitCare heeft de prijzen voor stuurinformatie op het responspercentage…

Onderhandelingen met verzekeraars over responspercentage

Veel GGZ instellingen en zorgverzekeraars zijn momenteel betrokken…

Aanlevering CQ-Index aan SBG

InfinitCare maakt het nu mogelijk om ook de verkorte CQ-Index…

Met SAM geen zorgen over aanpassingen SBG

Met onze applicatie SAM bent u voorbereid op alle aanpassingen…

InfinitCare is verhuisd!

InfinitCare groeit! De manier waarop wij instellingen helpen…