BSI - Brief Symptom Inventory

BSI – Brief Symptom Inventory

BSI - Brief Symptom Inventory

Met de Brief Symptom Inventory (BSI) worden psychische en/of lichamelijke klachten op verschillende dimensies gemeten bij volwassenen. De vragenlijst met 53 items en 9 subschalen is een verkorte versie van de SCL-90. De subschalen betreffen onder andere depressie, lichamelijke klachten, cognitieve problemen en verschillende vormen van angst. Patiënten vullen de vragenlijst zelf in.

De lijst heeft een relatief korte invulduur. Gemiddeld vraagt het 5 minuten tijd van een patiënt om de vragen in te vullen. Een ander voordeel is dat de betrouwbaarheid van het meetinstrument in vele studies is aangetoond. De lijst is erg populair in de Verenigde Staten en heeft daar de SCL-90 grotendeels verdrongen.

Metingen gebruiken om zorg te verbeteren

SAM Zorgeffect maakt de BSI-totaalscore van uw patiëntenpopulatie inzichtelijk. Ook kan SAM Zorgeffect de scores per subschaal visualiseren, zodat u in één oogopslag de scores per subschaal bij start en einde van het traject ziet. Het behandeleffect per subschaal wordt uitgedrukt in zowel T-score als Reliable Change.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnose, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een coherent beeld van de behandeleffecten voor uw verschillende patiëntgroepen.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de BSI-metingen. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.