CQ-index – Consumer Quality Index

Met de Consumer Quality Index (CQ-index) wordt de kwaliteit van zorg vanuit het oogpunt van de patiënt in kaart gebracht. Dit is een vragenlijst die patiënten zelf invullen. De index geeft inzicht in zaken die patiënten belangrijk vinden en hun ervaringen met de ontvangen zorg. CQ-index. Variant CQI-GGZ-VZ

Wat kunnen ziekenhuizen en GGZ-instellingen met de gegevens die met de CQ-index worden verzameld?

Veel ziekenhuizen en GGZ-instellingen verzamelen op grote schaal CQ-index-vragenlijsten, maar kijken amper naar de gegevens zelf. Dat is jammer, want in deze patiëntervaringen zit een schat aan informatie die gebruikt kan worden om zorg te verbeteren. Soms worden meetbureaus ingeschakeld, maar deze rapportages zijn momentopnames en geven meestal slechts informatie over de vragenlijsten zelf, zonder context van behandeling, diagnose of patiëntkenmerken.

Patiëntervaringen gebruiken om zorg te verbeteren

Wat zou u ervan vinden als u wel altijd actuele informatie aantreft over de patiënttevredenheid? En dat u ook zicht krijgt op hoe de patiënttevredenheid varieert per afdeling, behandelaar of behandeling? Met zulke informatie kunt u gericht aan de slag! De applicatie SAM Zorgeffect van InfinitCare biedt deze actuele informatie en combineert deze met andere relevante gegevens, zoals behandeling, diagnose en patiëntkenmerken uit uw EPD.

CQ-index

CQ-index binnen de GGZ

Binnen de GGZ is in 2016 een nieuwe versie van de CQ-index geïntroduceerd. Deze index bestaat uit twee versies, een ambulante versie (CQI-GGZ-VZ-AMB) en een klinische (CQI-GGZ-VZ-KL). GGZ-aanbieders worden geacht dit instrument te gebruiken om te voldoen aan het keurmerk van Stichting KiBG of te voldoen aan voorwaarden van zorgverzekeraars. Met SAM Zorgmonitor bent u hierop voorbereid. Bovendien kunnen de resultaten inzichtelijk gemaakt worden binnen SAM Zorgeffect.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de patiëntervaringen. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.