[av_layerslider id=’2′ av_uid=’av-u5dq87′]

 

Onze klant

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ‘vertaalt’ de verzamelde kennis in protocollen voor kinderpsychiaters en andere professionals. Met die kennis kunnen zij hun jonge patiënten de beste zorg bieden en beter behandelen. Met Routine Outcome Monitoring (ROM) vergelijkt het Kenniscentrum systematisch het effect van behandelingen.

Website: www.kenniscentrum-kjp.nl

Opdracht

Opdracht

Opzetten van een Nationale ROM database voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waarbij de brondata van de leden moet worden ontsloten, de verschillende ROM- en EPD-data moet worden ‘gemapt’, de behandeleffecten op een zinvolle manier worden gepresenteerd en waarbij alle data ook geëxporteerd kan worden voor nader onderzoek.

SAM Zorgmonitor

SAM Zorgmonitor

  • SAM Zorgeffect
  • SAM Rendement
  • SAM Onderzoek

Het Kenniscentrum zet nationale ROM-database op

InfinitCare ontsluit EPD- en ROM-data van alle leden

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie beoogt behandelingen van kinderen en jeugd verbeteren door beschikbare kennis te vertalen in protocollen voor kinderpsychiaters en andere professionals. Daarmee worden zij in staat gesteld hun jonge patiënten de beste zorg te bieden en beter te behandelen. Een belangrijk onderdeel van deze kennis zijn behandeleffecten die worden verzameld binnen het kader van ROMCKAP. De leden stellen het Kenniscentrum binnen dit kader EPD- en ROM-data (Routine Outcome Monitoring) ter beschikking. Samen met InfinitCare wordt deze data zodanig ontsloten dat relevante informatie over het behandeleffect ontstaat.

Voor zorgaanbieders in het algemeen en GGZ-instellingen in het bijzonder wordt het steeds belangrijker om kwaliteit aan te tonen en een wijze te vinden waarop kwaliteit kan worden verbeterd. Wat röntgenfoto’s zijn voor de somatische zorg is ROM voor de GGZ. Op systematische wijze wordt de situatie van de patiënt in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten die door de patiënt, ouder of behandelaar ingevuld worden.

InfinitCare’s applicatie SAM Zorgmonitor genereert relevante sectorinformatie én zorgefficiëntie van de gehele sector. Hiermee ontstaat een database met rijke, relevante informatie die ingezet kan worden bij de verbetering van behandelingen. De database kan overweg met instelling-specifieke zorgpaden, meetinstrumenten en koppelregels. Hiermee kan onderzoek veel efficiënter gedaan worden omdat de relevante data structureel is verzameld en bewerkt door SAM Zorgmonitor.

“Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een netwerkorganisatie. De leden, grote organisaties voor jeugd-ggz, meten het resultaat, de outcome, van hun behandelingen volgens een methode van herhaaldelijk meten, genaamd routine outcome monitoring, ook wel ROM. De verzamelde data komen bijeen in een datamanagementsysteem, dat InfinitCare levert. Door middel van de modules ‘zorgmonitor’ en ‘zorgrendement’ van InfinitCare krijgen de leden van het Kenniscentrum sturing op hun zorgresultaten. De leden kunnen onderling hun resultaten vergelijken en hiervan leren. Onderzoek op basis van de verzamelde gegevens kan leiden tot verbetering van de behandelpraktijk. En last but not least: onze leden zullen eind 2014 beschikken over een visuele weergave van hun prestaties, waarmee ze de boer op kunnen bij gemeenten en regio’s. Zo kunnen ook gemeenten gaan sturen op kosten-effectieve behandelingen voor de aan hun zorg toevertrouwde kinderen.”

Ariëlle de RuijterDirecteur
Over InfinitCare

InfinitCare ondersteunt GGZ-zorgaanbieders bij het succesvol meten van en sturen op zorgresultaten.

Met onze unieke kennis en met behulp van de SAM zorgapplicatie krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw behandelingen. Hiermee kunt u sturen op zorgresultaten om het maximale uit uw behandelingen te halen.