[av_layerslider id=’2′ av_uid=’av-ug6y11′]

 

Onze klant

Novadic-Kentron

Novadic-Kentron wil als expertisecentrum mensen voor wie gebruik van middelen tot een ernstig verslavingsprobleem is geworden of dreigt te worden, in staat stellen hun verslaving, verslavingsgedrag en daarmee samenhangende ‘levensproblemen’ te overwinnen, te beperken of te beheersen.

Novadic-Kentron Website: www.novadic-kentron.nl

Opdracht

Opdracht

Ondersteunen met de aanlevering aan SBG en de verdere verbetering van de kwaliteit van behandelingen voor verslavingszorg.

SAM Zorgmonitor

SAM Zorgmonitor

  • SAM Aanlevermodule
  • SAM Werklijsten
  • SAM Zorgeffect

Novadic Kentron kiest voor SBG-werklijsten

Met de SBG-werklijsten weet iedereen binnen uw organisatie welke metingen uitgezet moeten worden. De SBG-werklijsten identificeren DBC-trajecten die nog potentie hebben om het responspercentage te verhogen. Met de lijsten kunnen dus meteen acties uitgezet worden. De lijsten worden weergegeven op locatie en behandelaar.

Novadic Kentron streeft naar een minimale respons van 50% om betrouwbare informatie te krijgen over de kwaliteit van haar behandelingen.

Ondanks dat de ROM-metingen goed werden uitgevoerd vielen de eerste responspercentages van SBG tegen. Leoniek Cornelissen, projectleider ROM bij Novadic Kentron: “Voor de aanlevering aan SBG hebben we gebruik gemaakt van de POC (Proof of Concept). Wij herkenden ons niet in de eerste responspercentages van SBG. De resultaten bleven achter bij onze verwachtingen. Wij wisten dat we beter aan het meten waren. Waarom kwam dat dan niet tot uiting in de cijfers? Vanuit de standaard POC konden wij onze vinger hier niet achter krijgen en hadden dus te weinig grip.”

InfinitCare is gevraagd vanwege haar SBG- en ICT-kennis om inzicht te verschaffen in de redenen, waarom de responspercentages tegenvielen. Gezamenlijk zijn de volgende activiteiten uitgevoerd.

  • Analyse van het ROM-proces in het licht van de SBG-regels.
  • Rapportageontwikkeling op de POC voor een objectieve beoordeling van verbetervoorstellen.
  • Bepaling van aanpassingen ter verhoging van het responspercentage.

“We hebben een goed beeld waar in onze organisatie niet voldoende wordt gemeten. Toch was het moeilijk de slag te maken naar een hoger responspercentage, omdat onze behandelaren niet wisten waar nog gemeten moest worden. Met de SBG-werklijsten van InfinitCare hebben behandelaren dat inzicht wél en kunnen ze heel gericht metingen uitzetten die nog van invloed zijn op het responspercentage.”

Leoniek CornelissenProjectleider ROM
Over InfinitCare

InfinitCare ondersteunt GGZ-zorgaanbieders bij het succesvol meten van en sturen op zorgresultaten.

Met onze unieke kennis en met behulp van de SAM zorgapplicatie krijgt u inzicht in de kwaliteit van uw behandelingen. Hiermee kunt u sturen op zorgresultaten om het maximale uit uw behandelingen te halen.