Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

HADS – Hospital Anxiety Depression Scale

Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS)

De Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) bestaat uit een depressieschaal en een angstschaal die beiden 7 items bevatten. Het invullen van de lijst vereist geen training. De items worden beantwoord op een schaal van punten (0-3) en betreffen gevoelens uit de afgelopen 4 weken. Opsomming van de resultaten resulteren in een score van 0-21 voor depressie en angst.

Patiënten vullen de zeven vragen in korte tijd in. Behalve voor volwassenen en verslavingszorg wordt de HADS ook vaak gebruikt binnen de ouderenzorg.

Beperking meetinstrumenten door Stichting Benchmark GGZ

De HADS is een van de meetinstrumenten die bij SBG binnen het zorgdomein Volwassenen Cure uitgefaseerd is. Binnen dit zorgdomein kunnen nu alleen de meetinstrumenten SQ-48, de BSI of de OQ-45-sd aangeleverd worden. In mei 2016 heeft InfinitCare samen met Mark Bench, specialist in praktijkgericht onderzoek en advies in de GGZ en verslavingszorg, een Kennissessie Meetinstrumenten georganiseerd over hoe u het beste om kunt gaan met de uitfasering. Er was aandacht voor de inhoudelijke keuze voor de instrumenten, maar ook hoe de wijziging soepel binnen de ROM-processen uit te zetten, zonder negatieve gevolgen voor de respons. De presentaties zijn op aanvraag beschikbaar. Onder vermelding van Presentatie Kennissessie kunt u deze hier aanvragen.

U kunt het instrument wel blijven aanleveren bij SBG voor andere zorgdomeinen, zoals ‘Verslaving Cure’ of ‘Verslaving Chronisch’. En uiteraard kunt u de vragenlijst aanwenden voor intern gebruik.

HADS-metingen gebruiken om zorg te verbeteren

SAM Zorgeffect maakt de HADS-totaalscore van uw patiëntenpopulatie inzichtelijk. Bovenstaande grafiek laat u in een oogopslag het behandeleffect binnen de populatie zien. De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnose, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van de behandeleffecten voor uw verschillende patiëntgroepen.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van HADS-metingen of om over te stappen op een ander instrument. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.