Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS)

HoNOS – Health of the Nation Outcome Scales

Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) De Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS) heeft als doel het geestelijk en sociaal functioneren van een patiënt op een bepaald moment vast te stellen. De lijst wordt ingevuld door een getrainde behandelaar, niet door de patiënt zelf.

Er zijn drie verschillende varianten van deze lijst voor verschillende doelgroepen:

  • HoNOS-12 voor volwassenen
  • HoNOS-CA voor kinderen en jeugd
  • HoNOS-65+ voor ouderen

Met deze vragenlijst worden verschillende schalen in kaart gebracht. Deze schalen bestrijken alle gebieden van het dagelijks leven (gedragsstoornissen, cognitieve problemen, etc.).

Het meetinstrument is ontwikkeld in opdracht van het Engelse Ministerie van Volksgezondheid door J.K. Wing et al. De lijst is eenvoudig af te nemen vanwege de relatief korte invulduur. De twaalf vragen nemen weinig tijd in beslag van een getrainde hulpverlener.

HoNOS-metingen ter verbetering van zorg

Binnen de zorg wordt veel tijd besteed aan het invullen van vragenlijsten. Maar benut u die informatie wel? Met SAM Zorgeffect maakt u de totaalscore van uw patiëntenpopulatie inzichtelijk. Ook kan SAM Zorgeffect de scores per subschaal visualiseren. Bovenstaande grafiek laat u in een oogopslag de scores per subschaal bij start en einde van het traject zien. Zo ziet u meteen de pijnpunten binnen uw populatie. Het behandeleffect per subschaal wordt uitgedrukt in de T-score en Reliable Change.

De meetresultaten kunnen u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnose, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een coherent beeld van de behandeleffecten voor uw verschillende patiëntgroepen.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van deze en andere metingen. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.