InfinitCare verbeteren van zorg

InfinitCare levert een grote bijdrage aan het verbeteren van de zorg door de waarde van zorg voor de patiënt te meten. Zo maken we samen de zorg beter en goedkoper.

Sturen op zorgresultaat

zorg verantwoorden

Verantwoorden van zorg door:

snel en efficiënt

behandeldata aanleveren

aan CBS of andere partijen.

Behandeleffect verbeteren

Verbeteren van behandeleffect door:

structureel en automatisch

behandeleffecten te meten

en te vergelijken met (P-)ROM

Onderzoek & benchmark

Onderzoek naar behandeleffect door:

gestructureerde en geautomatiseerde

verzameling van behandeleffectdata

voor onderzoeks- en benchmarkdoeleinden

SAM Zorgmonitor

InfinitCare biedt met SAM Zorgmonitor een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

SAM Zorgmonitor

InfinitCare biedt met SAM Zorgmonitor een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk

VOOR WIE IS SAM ZORGMONITOR ONTWIKKELD?

Zorgorganisaties uit de GGZ, PAAZ/PUK afdelingen, ziekenhuizen en kenniscentra hebben baat bij SAM Zorgmonitor.

 

VOOR WIE IS SAM ZORGMONITOR ONTWIKKELD?

GGZ-instellingen, psychiatrische afdelingen binnen ziekenhuizen (PAAZ/PUK), ziekenhuizen, kenniscentra en gemeenten hebben baat bij SAM Zorgmonitor.

 

GGZ-instellingen

PAAZ/PUK afdelingen

Ziekenhuizen

Kenniscentra

Gemeenten

Meer dan 4.000 enthousiaste gebruikers


van SAM Zorgmonitor boeken dagelijks progressie in het verantwoorden van zorg,
het verbeteren of het onderzoeken van zorgeffect.


Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner.

zorgeffect

“Met InfinitCare hebben we in korte tijd orde op zaken gesteld.”

“Met SAM Zorgmonitor
krijgen we grip op ons respons.”

“De consultants van InfinitCare zijn ter zake kundig en in staat om zich in onze situatie te verplaatsen.”

“Met de SAM Zorgmonitor kunnen wij onze klanten ontzorgen met aanleveringen”

Altijd op de hoogte

van de ontwikkelingen in de Value-based Health Care, het in kaart brengen van uitkomsten en de bijdrage van SAM Zorgmonitor hieraan, en het laatste (product)nieuws.

InfinitBlog
Volg ontwikkelingen over uitkomsten
Informatie over Value-based Health Care, uitkomsten en meetinstrumenten
Service
Informatie over de dienstverlening
Ontwikkelingen van SAM Zorgmonitor
en producten van InfinitCare.

NIEUWSBRIEF

E-mail*

Voornaam

Achternaam

Aan de slag met SAM Zorgmonitor

Wilt u ook aan de slag met uw zorguitkomsten?
Met SAM Zorgmonitor is dit eenvoudiger dan u denkt!

Aan de slag met SAM Zorgmonitor

Wilt u ook aan de slag met uw zorguitkomsten?
Met SAM Zorgmonitor is dit eenvoudiger dan u denkt!