Kennissessies over uitkomsten jeugdhulp

Meer weten over de uitkomsten jeugdhulp?

Neem dan deel aan de kennissessies die op verschillende locaties in het land worden georganiseerd!

Vele gemeenten hebben nieuwe jeugdhulp aanbesteed. Hierbij vragen gemeenten jeugdhulpaanbieders hun resultaten structureel te rapporteren. Maar waaruit bestaan deze resultaten precies? Hoe verzamelt en levert u deze resultaten aan bij alle gemeenten die jeugdhulp afnemen? En wat is een goede manier waarop gemeenten en aanbieders een gesprek kunnen aangaan over deze resultaten?

Hierop gaan we in tijdens de kennissessies die we samen met Mark Bench (bekend van het boek Snel succes met ROM) organiseren. Deze kennissessies staan open voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten en vinden plaats op verschillende locaties in het land. Kennissessies in Utrecht (24/5), Zwolle (31/5), Eindhoven (14/6), Arnhem (19/6) en Enschede (27/6) zijn nu gepland.

Toegang voor deze sessies is gratis, maar meldt u zich tijdig aan aangezien het aantal deelnemers beperkt is om een open gesprek tussen gemeenten en aanbieders te bewerkstelligen.

Programma

Uitkomsten volgens het Nederlandse Jeugdinstituut

  • Wat zijn deze uitkomsten precies?
  • In hoeverre vragen gemeenten om deze uitkomsten?
  • Hoe komen we tot betrouwbare gegevens?
  • Welke routes zijn er om deze gegevens aan te leveren bij gemeenten? En wat zijn de voor- en nadelen?

Gesprek over resultaten tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder

  • Wat maakt nu een effectieve behandeling?
  • Wat is het nut van meetinstrumenten?

Inschrijven

Hieronder kunt u zich inschrijven.