MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie)

MATE – Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie

Mate - Middelenmatrix

Bij verslavingszorg is de afname van of stabilisatie van het middelengebruik of gokken de eerste prioriteit, niet het monitoren op psychische klachten. Dat geldt voor de curatieve, maar in veel gevallen ook voor de chronische verslavingszorg. De MATE (Meten van Addicties voor Triage en Evaluatie*) is het meest voorkomende meetinstrument dat gebruikt kan worden voor triage, monitoring en evaluatie.

In de MATE worden verschillende leefgebieden uitgevraagd. Het gebruik van middelen of gokgedrag over de afgelopen dertig dagen wordt ook vastgesteld met het onderdeel Middelenmatrix **). Patiënten vullen de lijst zelf of samen met de behandelaar in.

MATE gebruiken om zorg te verbeteren

SAM Zorgeffect maakt de resultaten van uw patiëntenpopulatie inzichtelijk. Op basis van de Middelenmatrix toont bovenstaande grafiek bijvoorbeeld welk percentage van uw populatie abstinent is geworden, verbeterd of juist teruggevallen. Ook vindt u rapportages die inzicht bieden in de mate van verbetering in zowel aantal dagen als aantal eenheden.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnose, casemixvariabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van de behandeleffecten voor uw verschillende patiëntgroepen.

Vrijblijvende demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van MATE-metingen of over te stappen op een ander instrument. Bel ons direct op 030-2040219 of mail ons.

*) Schippers en Broekman, 2014

**) Oudejans en Spits, 2017