BSI - Brief Symptom Inventory

NOSIK – Nijmeegse Ouderlijke Stress Index

Nijmeegse Ouderlijke Stress Index - NOSIK

De verkorte vorm van de Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSIK) is een meetinstrument waarmee de stressbeleving kan worden vastgesteld van ouders tijdens het opvoeden van hun kind. De vragenlijst is geschikt voor ouders van kinderen van 2 t/m 13 jaar. In totaal bestaat de vragenlijst uit 25 vragen met 13 subschalen, waaronder acceptatie, depressie, gezondheid, competentie en ouderdomein.

NOSIK-metingen gebruiken om zorg te verbeteren

Op basis van de NOSIK-scores maakt SAM Zorgeffect de hoogte en het verschil van het algemene stressniveau van de ouders inzichtelijk. SAM Zorgeffect toont daarnaast de scores per subschaal, zodat u in één oogopslag de start- en eindscores ziet. De behandeluitkomst per subschaal wordt uitgedrukt in de NOSIK-score en als Reliable Change.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnoses, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een coherent beeld van de behandeluitkomsten van de verschillende patiëntgroepen.

Hoe rapporteert u de NOSIK-score aan gemeenten?

In de inkoopvoorwaarden van gemeenten wordt steeds meer waarde gehecht aan de aanlevering van outcome-indicatoren. Samen met cliënttevredenheid en uitval kan de NOSIK-score door gemeenten als outcome-indicator worden opgevraagd in de jeugdhulp.

Met SAM Jeugdhulp kunt u de resultaten via het Gemeenteportaal aan gemeenten laten zien. Het portaal stelt gemeenten in staat om te werken met dezelfde inzichten die SAM Jeugdhulp biedt, waarbij gebruikgemaakt kan worden van identieke selectiemogelijkheden. De gemeente krijgt alleen gegevens te zien van de door haar gecontracteerde zorg van haar inwoners. Ook verwerkt SAM Jeugdhulp de scores in de het verplichte CBS-bestand.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de NOSIK-metingen. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.