BSI - Brief Symptom Inventory

OBVL – Opvoedingsbelastingvragenlijst

OBVL - Opvoedingsbelastingvragenlijst

Met de Opvoedingsbelastingvragenlijst (OBVL) kan de opvoedingsbelasting die ouders ervaren gemeten worden tijdens het opvoeden van hun kind(eren). Deze vragenlijst kan gebruikt worden voor ouders van kinderen van 0 t/m 18 jaar. De vragenlijst bestaat uit 34 vragen met de subschalen problemen opvoeder-kindrelatie, problemen met opvoeden, depressieve stemmingen, rolbeperking en gezondheidsklachten.

OBVL-metingen gebruiken om zorg te verbeteren

Op basis van de OBVL-scores toont SAM Zorgeffect de totaalscore en maakt het de hoogte en het verschil van de subschalen inzichtelijk. U ziet in één oogopslag de start- en eindscores. De behandeluitkomst per subschaal wordt uitgedrukt in de oorspronkelijke OBVL-score en als Reliable Change.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnoses, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een coherent beeld van de behandeleffecten van de verschillende patiëntgroepen.

Hoe rapporteert u de OBVL-score aan gemeenten?

In de inkoopvoorwaarden van gemeenten wordt steeds meer waarde gehecht aan de aanlevering van outcome-indicatoren. Samen met cliënttevredenheid en uitval kan de OBVL-score door gemeenten als outcome-indicator worden opgevraagd.

Met SAM Jeugdhulp kunt u de resultaten via het Gemeenteportaal aan gemeenten laten zien. Het portaal stelt gemeenten in staat om te werken met dezelfde inzichten die SAM Jeugdhulp biedt, waarbij gebruikgemaakt kan worden van identieke selectiemogelijkheden. De gemeente krijgt alleen gegevens te zien van de door haar gecontracteerde zorg van haar inwoners. Ook verwerkt SAM Jeugdhulp de scores in de het verplichte CBS-bestand.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de OBVL-metingen. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.