Outcome Questionnaire (OQ-45)

OQ-45 – Outcome Questionnaire

Outcome Questionnaire (OQ-45) Met de Outcome Questionnaire (OQ-45) worden lichamelijke klachten en algemeen functioneren gemeten bij volwassenen. De vragenlijst heeft 45 items en 3 subschalen:

  • Symptomatische Distress (SD): 25 items die betrekking hebben op de meest voorkomende psychiatrische stoornissen.
  • Interpersoonlijke Relaties (IR): 11 items die het functioneren met partner, vrienden en familie meet.
  • Sociale Rol (SR): 9 items die het functioneren op school, werk en vrije tijd meten.

Patiënten vullen de lijst met 45 vragen zelf in, dat vergt ongeveer 5 minuten. Uniek aan de OQ-45 is de combinatie van de uitkomsten functioneren en klachten. Een ander voordeel is dat de betrouwbaarheid van het meetinstrument in vele (internationale) studies is aangetoond. Het is een van de meest gebruikte meetinstrumenten ter wereld.

Metingen gebruiken om zorg te verbeteren

SAM Zorgeffect maakt de OQ-45-totaalscore van uw patiëntenpopulatie inzichtelijk. Bovenstaande grafiek laat u in een oogopslag de scores per subschaal bij start en einde van het traject zien. Zo ziet u meteen waar de pijnpunten van uw populatie liggen. Het behandeleffect per subschaal wordt uitgedrukt in zowel T-score als Reliable Change.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnose, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van de behandeleffecten voor uw verschillende patiëntgroepen.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de OQ-45-metingen of om over te stappen op de OQ-45. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.