Respons verhogen

GGZ-instellingen worden geacht een hoge respons te hebben. Minimaal de helft van de behandeltrajecten dient een voor- en nameting te hebben: een respons van 50 procent. In de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars zijn financiële consequenties verbonden aan het behalen van dit percentage.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Respons verhogen

GGZ-instellingen worden geacht een hoge respons te hebben. Minimaal de helft van de behandeltrajecten dient een voor- en nameting te hebben: een respons van 50 procent. In de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars zijn financiële consequenties verbonden aan het behalen van dit percentage.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe helpt InfinitCare bij het verhogen van respons?

– Unieke responskennis bij medewerkers

– Actueel inzicht in uw responspotentie

– Automatisch en tijdig uitzetten van metingen

– Managementoverzichten per behandelaar en afdeling

– Werklijsten met trajecten zonder meting

– Ervaring én resultaten bij veel zorgaanbieders

Grip op uw responspercentage
Als marktleider helpen wij grote en kleine zorgaanbieders bij het verbeteren van hun responspercentage. Met onze kennis over meetprocessen en koppelregels, en onze speciale modules kunnen we uw respons verhogen. Dat kan u veel geld schelen bij de contractering met verzekeraars.

Grip op uw responspercentage

Als marktleider helpen wij grote en kleine zorgaanbieders bij het verbeteren van hun responspercentage. Met onze kennis over meetprocessen en koppelregels, en onze speciale modules kunnen we uw respons verhogen. Dat kan u veel geld schelen bij de contractering met verzekeraars.

Stappenplan InfinitCare om uw responspercentage te verhogen

Met behulp van SAM Respons kijken we met u naar de oorzaken van een lage respons. SAM Respons biedt inzicht in de voor- en nametingen, en de respons zelf. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt naar verschillende behandelaren en afdelingen. Ook kunnen we inzichtelijk maken wat de potentie is van procesaanpassingen. Samen bepalen we reële responsdoelstellingen.

In het plan van aanpak omschrijven we hoe de doelstellingen bereikt kunnen worden. Onderdelen hierin zijn de aanpassing van het meetproces, inzet van de modules van SAM Zorgmonitor en eventuele hands-on-inzet van onze medewerkers.

Met SAM Werklijsten krijgt de behandelaar of zorgadministratie overzichten van trajecten, waarbij het uitzetten van een meting bijdraagt aan de respons. De ontvanger krijgt een e-mail met een lijst die alleen relevante trajecten bevat.

Met SAM Automeet kunt u uw metingen automatisch laten aanmaken en versturen conform uw meetplanning en de koppelregels van SBG.

Met SAM Respons heeft u een actueel overzicht die aantoont of de ondernomen acties hebben bijgedragen aan een hogere respons. U ziet de verbeteringen in voor- en nametingen, en respons in overzichtelijke overzichten, waarbij behandelaar of afdeling geselecteerd kunnen worden.

Samen bepalen we of doelstellingen zijn bereikt en of we aanpassingen moeten doen in het meetproces, de ondersteuning of eventueel in de modules.

Waarom samenwerken met InfinitCare bij het verhogen van uw responspercentage?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij kregen hun respons omhoog

zorgeffect

“Met InfinitCare hebben we ons reponspercentage al verhoogd naar 50 procent en we zijn onderweg naar 70 procent!”

“Met SAM Werklijsten steeg ons responspercentage binnen een paar maanden naar 80 procent!”

“Met de tools van SAM Zorgmonitor hebben we de middelen om gestructureerd de respons te verhogen.”

“De SAM Werklijsten zijn voor ons het ideale middel om heel gericht
de respons te verhogen.”

Aan de slag met uw
responspercentage
Meer weten over SAM Werklijsten?
Wilt u inzicht in uw responspercentage met SAM Respons?
Automatisch metingen uitzetten met SAM Automeet?
Laat het ons weten!
Aan de slag met uw
responspercentage
Meer weten over SAM Werklijsten?
Wilt u inzicht in uw responspercentage met SAM Respons?
Automatisch metingen uitzetten met SAM Automeet?
Laat het ons weten!