ROM-data aanleveren bij SBG

Als GGZ-instelling bent u verplicht om zorgresultaten, zoals ROM-data, aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Per 1 januari 2018 kunt u pas een declaratie indienen als deze gegevens bij SBG zijn aangeleverd. InfinitCare kan u helpen in dit complexe proces. Met onze tools en begeleiding bent u verzekerd van een soepele data-aanlevering.
SBG is opgegaan in Akwa GGZ. InfinitCare zal aanleveringen aan dit nieuwe kwaliteitsinstituut ook ondersteunen.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

ROM-data aanleveren bij SBG

Als GGZ-instelling bent u verplicht om zorgresultaten, zoals ROM-data, aan te leveren bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Per 1 januari 2018 kunt u pas een declaratie indienen als deze gegevens bij SBG zijn aangeleverd. InfinitCare kan u helpen in dit complexe proces. Met onze tools en begeleiding bent u verzekerd van een soepele data-aanlevering.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe helpt InfinitCare u in het succesvol aanleveren bij SBG?

– Begeleiding tot aan acceptatie bij SBG

Tools voor elke combinatie van ROM- en EPD-systemen

– Automatische datakoppelingen, geen handwerk nodig

– Overzichtelijke validatierapporten

–  Tools en aandacht voor een hoog respons

– Ervaring bij meer dan 60 instellingen en duizenden vrijgevestigden

Optimale aanlevering ROM-data bij SBG
Als marktleider ondersteunt InfinitCare zorgaanbieders bij alle aspecten van de data-aanlevering (waaronder ROM-data) bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Wij bieden ook controles en rapportages aan betreffende de kwaliteit en volledigheid van data. Uniek in onze dienstverlening is de hulp bij het verbeteren van de ROM-respons wat u veel geld kan schelen bij de contractering met verzekeraars.

Optimale aanlevering ROM-data bij SBG
Als marktleider ondersteunt InfinitCare zorgaanbieders bij alle aspecten van de data-aanlevering (waaronder ROM-data) bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Wij bieden
ook controles en rapportages aan betreffende de kwaliteit en volledigheid van data. Uniek in onze dienstverlening is de hulp bij het verbeteren van de ROM-respons wat u veel geld kan schelen bij de contractering met verzekeraars.

Stappenplan InfinitCare voor het succesvol aanleveren van ROM-data bij SBG

Samen met u nemen we het ROM-proces door. Wat is de frequentie van meten? Wie zet de metingen uit? Hoe verhouden ROM-metingen zich ten opzichte van behandelsessies. Zo kunnen we uw ROM-proces combineren met de SBG-koppelregels zonder verlies van respons.

We analyseren hoe u de benodigde informatie, zoals vastgelegd in de Minimale Dataset, op een goede manier uit uw bronsystemen kunt ontsluiten. InfinitCare beschikt over vele interfaces met ROM- en EPD-systemen. Hierbij valideren we data op consistentie en inhoud. Ook kijken we naar de beste wijze om deze databronnen aan elkaar te koppelen.

Op basis van de analyse gaan we de applicaties SAM Zorgmonitor en BRaM van SBG inrichten. Processen en procedures worden opgesteld en de medewerkers worden getraind om met deze applicaties en rapportages om te gaan.

We begeleiden de gehele acceptatietest van SBG. Deze bestaat uit vier fases: 1) Technische test en uitval analyse 2) Inhoudelijke en volledigheidstest 3) Fysieke test 4) Eindoordeel. Door de goede voorbereiding en begeleiding verloopt de acceptatietest voorspoedig.

Nadat SBG het eerste bestand in productie heeft genomen, kunt u zelf uw maandelijkse aanlevering verzorgen en controleren. Met de validatierapporten heeft u controle over een goede SBG-aanlevering en kunt u tijdig bijsturen.

Waarom InfinitCare als partner in het aanleveren van ROM-data bij SBG?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

“Het is heel geruststellend dat we voorbereid zijn op de toekomst.”

“De consultants van InfinitCare zijn zeer kundig en uitstekend in staat om zich in onze situatie te verplaatsen.”

“Met InfinitCare hebben we in korte tijd orde op zaken gesteld”

“Met de SAM Aanlevermodule is aanleveren eenvoudig en kunnen we onze respons verhogen.”

Aan de slag met uw
SBG-aanlevering
De aanlevering is onderdeel van het kwaliteitsstatuut en dus verplicht.
Wilt u nog aanleveren voor 1 januari 2017?
Aan de slag met uw
SBG-aanlevering
De aanlevering is onderdeel van het kwaliteitsstatuut en dus verplicht.
Wilt u nog aanleveren voor 1 januari 2017?