SBG-scan: Identificeren van problemen bij uw SBG-aanlevering

De SBG-aanlevering blijft bij vrijwel alle zorgaanbieders veel aandacht vragen.
Vaak zijn er terugkomende fouten, zoals ontbrekende of ongeldige gegevens.
Of blijft de respons ondanks alle inspanningen erg laag.
We lichten met onze tool uw SBG-aanlevering door en identificeren de belangrijkste problemen.
SBG is opgegaan in Akwa GGZ. InfinitCare zal aanleveringen aan dit nieuwe kwaliteitsinstituut ook ondersteunen.

Han Laarhuis
Meer weten?
Bel Han Laarhuis
030-2040219

SBG-scan: Identificeren van problemen bij uw SBG-aanlevering

De SBG-aanlevering blijft bij vrijwel alle zorgaanbieders veel aandacht vragen.
Vaak zijn er terugkomende fouten, zoals ontbrekende of ongeldige gegevens.
Of blijft de respons ondanks alle inspanningen erg laag.
We lichten met onze tool uw SBG-aanlevering door en identificeren de belangrijkste problemen.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe doet InfinitCare een SBG-scan?

– We lezen uw SBG-bestanden in in SAM Zorgmonitor

– We maken rapporten met respons per afdeling en behandelaar

– We maken lijsten met trajecten waar de voor- of nameting ontbreekt

– We stellen overzichtelijke validatierapporten op over de kwaliteit van data

– Een consultant licht rapporten en verbeterpunten toe

– We leggen lijsten aan met cliënten waar casemix-variabelen ontbreken

Stappenplan van InfinitCare voor een SBG-scan

Het enige wat u moet doen, is uw bronbestanden (minimaal uw SBG-bestanden) ter beschikking stellen, zodat we deze kunnen analyseren met SAM Zorgmonitor. Het spreekt voor zich dat we goede afspraken maken over de bewerking van de databestanden.

Na controle en koppeling van de gegevens kunnen de rapporten en dashboards worden gegenereerd.

– Responspercentage: Haalt u het afgesproken responspercentage?
– Responspercentage per afdeling: Welke afdelingen verdienen extra aandacht?
– Potentie van responspercentage: Met hoeveel stijgt het responspercentage als relevante processen worden aangepast?
– Controle inhoud EPD- en ROM-data: Zijn data compleet en in het juiste formaat ingevuld?
– Werklijsten per afdeling en behandelaar: Actiepunten ter verhoging van het responspercentage onderverdeeld naar behandelaar en afdeling.

Een ervaren consultant bespreekt de resultaten van de SBG-scan met u en geeft concrete verbeterpunten aan. Hiermee kunt u aan de slag, al dan niet met ondersteuning van InfinitCare.

Waarom InfinitCare als partner voor de SBG-scan?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

zorgeffect

“Met InfinitCare hebben we in korte tijd orde op zaken gesteld”

“De consultants van InfinitCare zijn zeer kundig en uitstekend in staat om zich in onze situatie te verplaatsen.”

“Met InfinitCare krijgen we grip op onze respons.”

“Met de SAM Aanlevermodule is aanleveren eenvoudig én het helpt ons de respons te verhogen.“

Doe ook de scan
Snel weten wat er verbeterd kan worden aan uw SBG-aanlevering?
Maak gebruik van een professionele scan en ervaren consultants!
Doe ook de scan
Snel weten wat er verbeterd kan worden aan uw SBG-aanlevering?
Maak gebruik van een professionele scan en ervaren consultants!