BSI - Brief Symptom Inventory

SDQ P4-16 – Strengths and Difficulties Questionnaire

 Strengths and Difficulties Questionnaire voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar - SDQ-P4-16

Met de Strengths and Difficulties Questionnaire voor ouders met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar (SDQ-P4-16) kan de sociaal-emotionele gezondheid gemeten worden. Zowel sociaal-emotionele problemen als de sterke kanten van een jongere worden in kaart gebracht. De vragenlijst bestaat uit 25 vragen met de subschalen pro-sociaal gedrag, hyperactiviteit, emotionele symptomen, gedragsproblemen en problemen met leeftijdsgenoten. Ouders vullen de vragenlijst in.

SDQ P4-16-metingen gebruiken om zorg te verbeteren

Op basis van de SDQ P4-16-scores maakt SAM Zorgeffect de hoogte en het verschil van de subschalen inzichtelijk. U ziet in één oogopslag de start- en eindscores. De behandeluitkomst per subschaal wordt uitgedrukt in de oorspronkelijke SDQ-score en als Reliable Change.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnoses, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een coherent beeld van de behandeleffecten van de verschillende patiëntgroepen.

Hoe rapporteert u de SDQ-score aan gemeenten?

In de inkoopvoorwaarden van gemeenten wordt steeds meer waarde gehecht aan de aanlevering van outcome-indicatoren. Samen met cliënttevredenheid en uitval kan de SDQ-score door gemeenten als outcome-indicator worden opgevraagd in de jeugdhulp.

Met SAM Jeugdhulp kunt u de resultaten via het Gemeenteportaal aan gemeenten laten zien. Het portaal stelt gemeenten in staat om te werken met dezelfde inzichten die SAM Jeugdhulp biedt, waarbij gebruikgemaakt kan worden van identieke selectiemogelijkheden. De gemeente krijgt alleen gegevens te zien van de door haar gecontracteerde zorg van haar inwoners. Ook verwerkt SAM Jeugdhulp de scores in de het verplichte CBS-bestand.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de SDQ P4-16-metingen. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.