SQ-48 - Symptom Questionnaire-48

SQ-48 – Symptom Questionnaire 48

SQ-48 - Symptom Questionnaire-48

Met de Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) worden psychische en/of lichamelijke klachten op verschillende dimensies gemeten bij volwassenen. De vragenlijst bevat 48 vragen en negen subschalen. De subschalen betreffen onder andere depressie, angst en cognitieve klachten. Patiënten vullen de vragenlijst zelf in.

SQ-48 metingen gebruiken om zorg te verbeteren

SAM Zorgeffect maakt de scores op de Symptom Questionnaire 48 van uw patiëntenpopulatie inzichtelijk. SAM Zorgeffect visualiseert de scores per subschaal, zodat u in één oogopslag de scores bij start en einde van het traject ziet. De behandeluitkomst per subschaal wordt uitgedrukt als ruwe score, maar ook als Reliable Change.

De meetresultaten kunt u verder specificeren door de selectie van bijvoorbeeld diagnose, casemix-variabelen en behandelkenmerken. Hierdoor krijgt u een coherent beeld van de behandeluitkomsten van verschillende patiëntgroepen.

Vrijblijvende Demo

InfinitCare is altijd bereid om u een demo te tonen van de mogelijkheden om te leren van de SQ-48. Bel ons dan direct op 030-2040219 of mail ons.