CBS-bestand aanleveren

Wilt u zicht krijgen op effect en kwaliteit van ingekochte zorg?

De puzzel opgelost

Gemeenten hebben onvoldoende zicht op het effect en de kwaliteit van ingekochte jeugdhulp en weten daardoor vaak niet te sturen op de resultaten van de geboden zorg. Sociaal Domein Fryslân heeft deze puzzel wel opgelost.

Hoe verzamel je stuurinformatie zonder de administratieve lasten van aanbieders en gemeenten te verhogen? Met het Gemeenteportaal is dat mogelijk. Wilt u sturen op betrouwbare uitkomstgegevens? Wilt u het gesprek aangaan met zorgaanbieders op basis van objectieve gegevens? Maak dan net als Sociaal Domein Fryslân gebruik van het Gemeenteportaal van InfinitCare.

Gemeenteportaal

Hoe werkt het?

Op basis van gegevens uit de bronsystemen van aanbieders en gemeenten worden eenduidige en heldere rapportages samengesteld die de uitkomsten van trajecten in de jeugdhulp in kaart brengen. Met filters kan er vervolgens een selectie worden gemaakt, op profiel of cliëntkenmerken bijvoorbeeld. Zo krijgt u resultaten te zien van homogene cliëntgroepen. Het gesprek over resultaten staat voorop. Daarom zijn de rapportages beschikbaar voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten.

Voordelen Gemeenteportaal

Steeds meer jeugdhulpaanbieders gebruiken het Gemeenteportaal om hun resultaten te delen met gemeenten. Dat heeft een aantal voordelen.

  • Vermindering van administratieve lasten. Jeugdhulpaanbieders leveren hun uitkomsten éénmaal aan bij het Gemeenteportaal en niet tientallen keren bij individuele gemeenten.
  • De NJi-uitkomsten worden in heldere rapportages getoond.
  • Data worden zorgvuldig gecontroleerd, gekoppeld en gefilterd.
  • Jeugdhulpaanbieders en gemeenten krijgen toegang tot dezelfde rapportages, waardoor een gesprek over kwaliteit mogelijk is.
  • Privacy is gewaarborgd. Gemeenten ontvangen geen persoonsgegevens, maar rapportages waarbij indirecte herleidbaarheid is uitgesloten.
  • De NJi-uitkomsten worden eenduidig volgens de laatste inzichten bepaald. Dat geldt ook voor de T-score en de Reliable Change Index.

Privacy & informatiebeveiliging

Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy is van groot belang, omdat het om misschien wel de meest gevoelige informatie gaat die er is. Bij onze oplossingen wordt privacy en informatiebeveiliging op maat ingericht, waarbij AVG-conformiteit altijd het uitgangspunt is.

  • InfinitCare is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
  • Periodiek worden penetratietesten uitgevoerd.
  • Mogelijkheid tot anonimisatie of pseudonimisatie van gegevens.
  • Slim en veilig delen van uitkomstinformatie tussen zorgaanbieders en andere stakeholders binnen ons portaal.
Kwaliteitsregistratie zorg