Gemeenten

Gemeenten worstelen met de transitie jeugdzorg. InfinitCare ondersteunt bij:
– Structurele verzameling van uitkomsten in de jeugdzorg
– Inkoop van effectieve en efficiënte zorg
– Verbetering van het zorgaanbod in uw gemeente

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Gemeenten

Voor gemeenten biedt InfinitCare met SAM Zorgmonitor ondersteuning bij:
– De inkoop van effectieve en efficiënte zorg
– Het monitoren van de kwaliteit van zorg
– Het verbeteren van het zorgaanbod in uw gemeente

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

InfinitCare helpt u bij de transitie jeugdzorg:

– Ervaring met het in kaart brengen van uitkomsten per regio of gemeente

– Rapportages van jeugdzorguitkomsten conform VNG/NJI

– Uitgebreide kennis van ROM

– Ervaring als TTP bij meer dan 4.000 zorgaanbieders

– Informatiebeveiliging staat bij ons hoog in het vaandel

– Inzicht in uitkomsten op het niveau van aanbieder, gemeente en regio

Monitoring van kwaliteit van zorg met SAM Zorgmonitor

JEUGDZORGRESULTATEN O.B.V. CBS-BESTANDEN

Zorgaanbieders zijn verplicht informatie aan het CBS aan te leveren. Deze dataset is uitgebreid met de uitkomsten, zoals gedefinieerd door het NJI en VNG.Transitie jeugdzorg

Op basis van deze informatie tonen wij dashboards voor verschillende gebruikers: wethouder, contractmanager en de zorgaanbieder. Relevante filters geven meer inzicht in de resultaten, zoals het vergelijken van verschillende zorgaanbieders.

De behandelresultaten worden binnen SAM Jeugdzorg geautomatiseerd en gestructureerd bijgehouden. Zo ziet u in één oogopslag de belangrijkste indicatoren van uw behandeltrajecten.

Informatiebeveiliging staat bij ons hoog in het vaandel. Directe of indirecte patiëntgegevens worden daarom niet in de rapportages getoond.

GRIP OP RESULTATEN JEUGDZORG

Om echt te kunnen sturen op resultaten dienen uitkomsten betrouwbaar te zijn. InfinitCare berekent op basis van ROM- en EPD-gegevens betrouwbare uitkomsten.Transitie jeugdzorg

Gegevens worden gecontroleerd op waarde, volledigheid en consistentie. Hierdoor ontstaat een betrouwbare gegevensset waarop de uitkomsten volgens de laatste kwaliteitsstandaarden kunnen worden bepaald. Dit gebeurt uniform voor alle zorgaanbieders, zodat u beschikt over betrouwbare informatie.

De resultaten worden getoond in dashboards die u op verschillende manieren kunt filteren, waaronder op aanbieder, gemeente of regio. Doordat de gegevens geautomatiseerd en gestructureerd worden ververst beschikt u altijd over actuele informatie.

SECTORONDERZOEK GESTRUCTUREERD EN GEAUTOMATISEERD OPZETTEN

Met SAM Onderzoek kunt u behandeleffecten van uw gehele sector in kaart brengen. U beschikt daarbij over een database die het verzamelen en bewerken van data voor onderzoekers tot een minimum beperkt. SAM Onderzoek toont de resultaten in heldere rapportages. Met dit sectorbrede overzicht van de behandeleffecten kunt u trendonderzoek verrichten en inzicht krijgen in de verschillen in behandeleffect tussen verschillende zorgaanbieders.SAM Onderzoek

U kunt bijvoorbeeld testen of protocollen in de praktijk de verwachte resultaten opleveren. SAM Onderzoek kan data uit verschillende EPD- en ROM-systemen geautomatiseerd inlezen, de verschillende databases mappen waardoor relevante data ontstaan en voegt een benchmark toe aan de rapportages van SAM Zorgeffect en SAM Rendement.

Bovendien is SAM Onderzoek uitgerust met een exportfunctionaliteit waarmee u data kunt exporteren in relevante formaten, zodat u deze met andere databronnen kunt koppelen.

Waarom werken gemeenten graag samen met InfinitCare?

Bestaande kennis en infrastructuur

Bestaande applicatie en interfaces met 40+ leveranciers

Trusted Third Party voor datacontrole

Structurele en geautomatiseerde controle op dataverwerking

Zorgvuldig omgaan met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Bekend met problematiek van zorgaanbieder

Ervaring opgedaan met 4.000 zorgaanbieders

Aan de slag met
SAM Jeugdzorg voor gemeenten
InfinitCare kan u helpen met het verzamelen van kwaliteitsdata
en het inzichtelijk maken van behandeleffecten.
Aan de slag met SAM Jeugdzorg voor gemeenten

InfinitCare Helpt bij het verkrijgen van inzicht in de resultaten van uw jeugdzorg. Dit helpt u de juiste jeugdzorg in te kopen én bij de sturing op resultaten.