Behandeleffect onderzoeken

Behandeleffect onderzoeken is van cruciaal belang voor het verbeteren van zorgresultaten. Vaak ontbreekt het GGZ-instellingen aan kennis om deze gegevens op goede en structurele wijze te verzamelen en controleren. InfinitCare biedt ondersteuning in het verzamelen, ontsluiten en overzichtelijk rapporteren van onderzoeksdata.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Behandeleffect onderzoeken

Behandeleffect onderzoeken is van cruciaal belang voor het verbeteren van zorgresultaten. Vaak ontbreekt het GGZ-instellingen aan kennis om deze gegevens op goede en structurele wijze te verzamelen en controleren. InfinitCare biedt ondersteuning in het verzamelen, ontsluiten en overzichtelijk rapporteren van onderzoeksdata.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe brengen wij uw behandeleffect in kaart?

– Unieke kennis over ontsluiting van data bij medewerkers InfinitCare

– Actueel inzicht in uw behandeleffect

– Behandeltrajecten kunt u zelf definiëren

– Uitgebreide kennis van (P)ROM en EPD

– Automatisch mappen van data

– Rapportages op maat (bijvoorbeeld T-score of Reliable Change)

Onderzoek naar behandeleffect
Veel ROM- en PROM-data worden wel verzameld, maar niet ten volle benut voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld in het onderzoek naar behandeleffect. De oorzaak ligt vaak in de enorme tijdsinvestering die het verzamelen en bewerken van data vergt.

InfinitCare kan het verzamelen en ontsluiten van onderzoeksdata voor u automatiseren en structureren. Deze worden periodiek en automatisch verwerkt, ‘gemapt’ en overzichtelijk weergegeven in relevante rapportages.

U kunt de onderzoeksdata exporteren om deze te koppelen met andere databronnen. Hierbij wordt uiteraard de geldende wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging in acht genomen.

Onderzoek naar behandeleffect
Veel ROM- en PROM-data worden wel verzameld, maar niet ten volle benut voor onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld in het onderzoek naar behandeleffect. De oorzaak ligt vaak in de enorme tijdsinvestering die het verzamelen en bewerken van data vergt.

InfinitCare kan het verzamelen en ontsluiten van onderzoeksdata voor u automatiseren en structureren. Deze worden periodiek en automatisch verwerkt, ‘gemapt’ en overzichtelijk weergegeven in relevante rapportages.

U kunt de onderzoeksdata exporteren om deze te koppelen met andere databronnen. Hierbij wordt uiteraard de geldende wet- en regelgeving omtrent informatiebeveiliging in acht genomen.

Stappenplan InfinitCare voor het succesvol onderzoeken van uw behandeleffect

We analyseren welke uitkomsten u in kaart wilt brengen. We helpen u bij het definiëren van de uitkomsten. Ook stemmen we af hoe de uitkomsten gepresenteerd moeten worden in SAM Zorgeffect: Reliable Change, T-score of op andere wijze? En waarover wilt u het effect berekenen? Over een ZPM-traject, het gehele zorgtraject of alleen een zorgmodule?

InfinitCare analyseert hoe de benodigde informatie uit de aanwezige (P)ROM- en EPD-systemen gehaald kan worden. Uitkomsten en behandelingen kunnen verder gedefinieerd en bewerkt worden met SAM Zorgprogrammering en SAM ROM Bibliotheek.

Op basis van de analyse gaan we de applicatie SAM Zorgmonitor inrichten, zodat u altijd actuele overzichten heeft in uw behandeleffect. Uitgangspunt bij de inrichting is dat de overzichten geautomatiseerd, gestructureerd en geactualiseerd zijn. Indien gewenst wordt een benchmark toegevoegd.

Onderzoekers hebben altijd meer vragen dan te voorzien is. Om die reden besteden we veel aandacht aan de exportmogelijkheid van data, zodat onderzoekers zoveel mogelijk zelfstandig toegang hebben tot hun eigen selectie van gevalideerde data.

Processen en procedures worden opgesteld en de onderzoekers worden opgeleid om met deze applicaties om te gaan en rapportages te interpreteren.

Waarom InfinitCare als partner in het onderzoeken van uw behandeleffect?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Aan de slag met uw
onderzoek behandeleffect?
Meer weten over hoeveel tijd u kunt besparen met dataverzameling en -controle?
Laat het ons weten!
Aan de slag met uw
onderzoek behandeleffect?
Meer weten over hoeveel tijd u kunt besparen met dataverzameling en -controle?
Laat het ons weten!