Behandeleffecten verbeteren

Zorgaanbieders meten de resultaten van hun behandelingen met ROM- of CQi-meetinstrumenten, maar doen er verder weinig mee. Dat is jammer, aangezien relevante inzichten over resultaten verloren gaan, zoals bijvoorbeeld het percentage van patiënten dat herstelt van een depressie. Wij tonen de uitkomsten in overzichtelijke rapportages en helpen u die uitkomsten te gebruiken.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Behandeleffecten verbeteren

Zorgaanbieders meten de resultaten van hun behandelingen met ROM- of CQi-meetinstrumenten, maar doen er verder weinig mee. Dat is jammer, aangezien relevante inzichten over resultaten verloren gaan, zoals bijvoorbeeld het percentage van patiënten dat herstelt van een depressie. Wij tonen de uitkomsten in overzichtelijke rapportages en helpen u die uitkomsten te gebruiken.

Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Waarom kunnen we helpen bij het verbeteren van behandeleffecten?

– Actueel inzicht in uw behandeleffect

– Resultaten op zorgpadniveau in beeld

– Unieke kennis over ontsluiting van ROM- en EPD-data

– Uitgebreide kennis van ROM

– Rapportages per meetinstrument

– Ervaring én resultaten bij veel zorgaanbieders

Behandeleffect verbeteren
Steeds meer zorgaanbieders zien de potentie van het in kaart brengen van behandeleffecten met behulp van ROM of CQi. Zorgaanbieders willen weten wat zij precies bereiken met hun behandelingen. Kunnen we meer bereiken met dezelfde inspanning?

InfinitCare begeleidt u hierin! Van het in kaart brengen van uw uitkomsten, tot het creëren van draagvlak voor het gebruik van data en ondersteuning bij het leren van deze uitkomsten binnen uw organisatie.

Behandeleffect verbeteren

Steeds meer zorgaanbieders zien de potentie van het in kaart brengen van behandeleffecten met behulp van ROM of CQi. Zorgaanbieders willen weten wat zij precies bereiken met hun behandelingen. Kunnen we meer bereiken met dezelfde inspanning?

InfinitCare begeleidt u hierin! Van het in kaart brengen van uw uitkomsten, tot het creëren van draagvlak voor het gebruik van data en ondersteuning bij het leren van deze uitkomsten binnen uw organisatie.

Stappenplan InfinitCare om uw behandeleffect in kaart te brengen

Rekening houdend met interne en externe stakeholders worden uitkomsten vastgesteld. Hierbij wordt een praktische insteek genomen, waarbij alle uitkomsten met een minimum aan meetinstrumenten in kaart wordt gebracht.

De uitkomsten van behandelingen worden in kaart gebracht in SAM Zorgmonitor. Gegevens worden vanuit de ROM- en EPD-systemen verwerkt. De data wordt gecontroleerd op waarden, consistentie en volledigheid. Behandeldoelen zijn vastgesteld en de resultaten zijn inzichtelijk per behandelaar en per afdeling of locatie.

Hiermee is er een nulmeting van uitkomsten.

Metingen krijgen pas zeggingskracht bij voldoende respons. Vaak ontbreken er bij sommige behandeltrajecten voldoende metingen om er wat zinnigs over te zeggen. Het benodigde aantal metingen hangt af van het doel van de metingen. Zo zijn er meer metingen nodig voor sturing tijdens de behandeling dan bij verantwoording richting externe stakeholders. We kunnen helpen om de respons te verbeteren door:

 • Grip op respons. Overzichten van trajecten waar metingen ontbreken.
 • Automatisering van het meetproces. O.b.v. EPD-gegevens en het meetproces wordt op het ideale moment een meting verstuurd.
 • Inzicht in respons. Inzicht in de bouwstenen van de respons, zodat organisaties gericht aan de slag kunnen met verbeteracties.

Zonder draagvlak voor uitkomsten kunnen geen veranderingen worden doorgevoerd. Elke organisatie en medewerker doorloopt een aantal fasen alvorens echt met uitkomsten aan de slag te kunnen gaan.

 1. De data kloppen niet
 2. De data kloppen wel, maar het is geen probleem
 3. De data kloppen wel, het is een probleem, maar niet mijn probleem
 4. De data kloppen en ik ga er mee aan de slag.

Pas bij het bereiken van de vierde fase kan er structureel aan de behandelkwaliteit gewerkt worden. InfinitCare helpt bij het doorlopen van deze fasen. Voor elke fase worden diensten aangeboden om hier doorheen te komen.

Het daadwerkelijk verbeteren van behandelingen en bedrijfsvoering.

 • Plan. De doelstellingen zijn bepaald en de activiteiten die iedereen moet ondernemen om de doelstellingen te behalen zijn helder.
 • Do. De activiteiten worden uitgevoerd.
 • Check. Komen de resultaten overeenkomen met de doelstellingen. De verschillen worden geëvalueerd en de oorzaken worden opgespoord.
 • Act. Bijsturing door management om geplande resultaten alsnog te behalen. Acties worden geformuleerd om de doelen alsnog te behalen.

 

Waarom InfinitCare om uw behandeling te verbeteren?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

Aan de slag met
uw behandeleffect
Meer weten over SAM Zorgeffect?
Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de efficiëntie van behandeling met SAM Rendement?
Met SAM Zorgprogrammering zelf behandelingen definiëren?
Zelf uitkomsten bepalen met SAM ROM Bibliotheek?
Laat het ons weten!
Aan de slag met
uw behandeleffect
Meer weten over SAM Zorgeffect?
Wilt u weten hoe u inzicht krijgt in de efficiëntie van behandeling met SAM Rendement?
Met SAM Zorgprogrammering zelf behandelingen definiëren?
Zelf uitkomsten bepalen met SAM ROM Bibliotheek?
Laat het ons weten!