Veilig resultaten uitwisselen tussen zorgaanbieders en derden

Het InfinitCare Portaal faciliteert een veilige uitwisseling van gegevens over zorgresultaten tussen zorgaanbieders en derden. Als een spin in het web worden gegevens ingelezen, verwerkt en gecontroleerd, waarna bestanden samengesteld worden voor derde partijen zoals Stichting KiBG.

Met het uitwisselen van correcte en betrouwbare uitkomstgegevens voorziet InfinitCare in de basis voor een goed gesprek over zorgresultaten. Dat kunnen cliëntervaringen zijn, maar ook behandeluitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-meetinstrumenten. Deze gegevens kunnen worden verrijkt met cliënt- en trajectkenmerken.

Omdat InfinitCare als Trusted Third Party (TTP) fungeert, zijn alle betrokkenen verzekerd van een veilige en juiste wijze van gegevensuitwisselding. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt aan derde partijen.

Hoe werkt het?

Het InfinitCare Portaal faciliteert de gehele verwerking:

Registratie

Online registratie en verificatie van de zorgaanbieders

Accordering verwerking

Online accordering van de verwerkersovereenkomst

Verwerking van gegevens

Gegevens worden ingelezen, gecontroleerd en gekoppeld aan trajecten

Ontzorging van zorgaanbieders

Ontzorging van aanbieders door koppelingen met relevante ICT-leveranciers

Bepaling uitkomsten

Uitkomsten worden op basis van wetenschappelijk gevalideerde formules bepaald, gerapporteerd of gepresenteerd in heldere BI-rapportages.

KiBG logo donker

Stichting KiBG

Door gebruik te maken van het InfinitCare Portaal kan Stichting KiBG haar spiegelrapportages verrijken met ROM- en CQi-gegevens.

  • Continu verbeteren is essentieel voor de inhoudelijke ontwikkeling van de Basis GGZ. Stichting KiBG stelt voor keurmerkdragers spiegelrapportages samen die helpen bij het herkennen van best practices en het opsporen van verbeterpunten.
  • Om meer verdieping te kunnen bieden, neemt KiBG ook inzichten vanuit ROM-gegevens op in haar spiegelrapportages. Dragers van het Keurmerk Basis GGZ kunnen deze gegevens verstrekken via het InfinitCare Portaal.
Kwaliteitsregistratie zorg

Privacy en informatiebeveiliging

Aandacht voor privacy en informatiebeveiliging is in de zorg van groot belang, omdat het zeer gevoelige informatie betreft. Met onze oplossingen, waarbij AVG-conformiteit altijd het uitgangspunt is, worden privacy en informatiebeveiliging op maat ingericht.

  • InfinitCare is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
  • Periodiek worden penetratietesten uitgevoerd.
  • Wij bieden de mogelijkheid tot anonimisatie of pseudonimisatie van gegevens.
  • Binnen ons portaal kan uitkomstinformatie slim en veilig gedeeld worden tussen zorgaanbieders en andere stakeholders.