Behandelresultaten tijdig in beeld

Merkt u tijdig op dat een behandeling niet aanslaat?

Behandelingen binnen de GGZ hebben niet altijd het beoogde resultaat. Daar kunnen uiteenlopende redenen aan ten grondslag liggen, maar het is belangrijk dat u het op tijd signaleert, zodat de behandeling nog aangepast kan worden. Vaak is dat echter niet het geval, met ontevreden patiënten en onnodige uitval tot gevolg.

SAM Notificatielijsten brengt resultaten van behandelingen tijdig in beeld. De lijsten geven inzicht in de resultaten van lopende behandelingen, zodat de cliënten worden geïdentificeerd waarbij de behandeling niet is aangeslagen. Dit overzicht biedt u belangrijke informatie die u bijvoorbeeld mee kunt nemen in uw multidisciplinair overleg. U kunt voortaan tijdig bepalen of doorgaan met een behandeling zin heeft of dat een andere behandelmethode wellicht meer kansen biedt.

De notificatielijsten zijn ontstaan in samenwerking met Human Concern. De noodzaak van een alternatieve behandeling wordt bepaald op basis van het behalen van het gewenste resultaat bij ambulante behandelingen.

Hoe werkt het?

Voor cliëntgroepen wordt vastgesteld wat de gewenste resultaten zijn na een behandelperiode. Cliënten voor wie die resultaten niet zijn behaald, worden op de notificatielijst geplaatst en zijn nu tijdig in beeld. Er worden resultaten van meerdere vragenlijsten getoond.