CBS-bestand aanleveren

Aanlevering van jeugdhulpdata aan CBS

Als aanbieder van jeugdhulp bent u verplicht om gegevens over de door u geleverde zorg aan te leveren bij het CBS. Deze set van data is uitgebreid met outcome-indicatoren zoals 'zonder hulp verder' en 'cliënttevredenheid'. Omdat deze indicatoren veelal in een ander bronsysteem worden geregistreerd, hebben veel aanbieders moeite om het CBS-bestand samen te stellen. Veel jeugdhulpaanbieders vullen de bestanden zelfs handmatig in!

Door het combineren van data uit verschillende bronsystemen behoren, heeft InfinitCare ervoor gezorgd dat deze moeilijkheden tot het verleden behoren. Het CBS-bestand wordt automatisch gegenereerd. Bovendien bent u hiermee meteen voorbereid op nieuwe indicatoren in de toekomst, zoals 'probleemvermindering' en 'Goal Attainment Scaling'.

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Hoe helpt InfinitCare u in het succesvol aanleveren bij CBS?

Tools voor elke combinatie van ROM- en EPD-systemen

– Automatische datakoppelingen, geen handwerk nodig

– Professionele begeleiding

– Uitkomsten in beeld voor alle outcome-indicatoren

– Toegang tot het Gemeenteportaal, waarmee de uitkomsten gedeeld kunnen worden

– Ervaring bij meer dan 70 instellingen en duizenden vrijgevestigden

OPTIMALE AANLEVERING CBS-DATA

Als marktleider ondersteunt InfinitCare jeugdhulpaanbieders bij alle aspecten van de data-aanlevering (waaronder ROM-data) bij het CBS. Wij bieden ook controles en rapportages aan betreffende de kwaliteit en volledigheid van data. Uniek in onze dienstverlening is dat u de uitkomsten ook in beeld krijgt met heldere rapportages. Bovendien kunt u de uitkomsten veilig delen met contactpersonen van gemeenten via het Gemeenteportaal.

Optimale aanlevering ROM-data bij SBG
Als marktleider ondersteunt InfinitCare zorgaanbieders bij alle aspecten van de data-aanlevering (waaronder ROM-data) bij Stichting Benchmark GGZ (SBG). Wij bieden
ook controles en rapportages aan betreffende de kwaliteit en volledigheid van data. Uniek in onze dienstverlening is de hulp bij het verbeteren van de ROM-respons, waarmee u veel geld kunt besparen bij de contractering met verzekeraars.

Stappenplan InfinitCare voor het succesvol samenstellen van CBS-bestanden

We analyseren hoe de benodigde informatie op de juiste wijze uit uw bronsystemen ontsloten kunnen worden. InfinitCare beschikt over vele interfaces met ROM- en EPD-systemen. Hierbij valideren we data op consistentie en inhoud. Ook kijken we naar de beste manier om deze databronnen aan elkaar te koppelen.

Op basis van de analyse richten we SAM Jeugdhulp in. Daarna worden de uitkomsten verwerkt in het CBS-bestand en in BI-rapportages, zodat u ook intern kunt sturen.

Via het Gemeenteportaal kunt u de BI-rapportages delen met contactpersonen van gemeenten. Zij krijgen dezelfde informatie en filtermogelijkheden als u. Zo wordt een optimaal gesprek over resultaten gefaciliteerd.

Waarom InfinitCare als partner bij het verwerken van uitkomsten?

Uw belang staat voorop, wij doen wat we beloven

InfinitCare komt altijd haar afspraken na

Wij lopen net iets harder

InfinitCare doet net even dat stukje meerwerk

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Wij kijken vooruit

InfinitCare vertaalt algemene ontwikkelingen naar uw organisatie

Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner

““Door InfinitCare kunnen we tientallen gemeenten op de hoogte te stellen van onze resultaten.”

“Het is een geschenk om maandelijks actuele resultaten van de gecompliceerde jeugdhulp grafisch in beeld te hebben.”

Aan de slag met uw
CBS-aanlevering
De CBS-aanlevering van jeugdhulpdata is een wettelijke verplichting. Heeft u ook moeite om de outcome-indicatoren erin te verwerken?
Aan de slag met uw
SBG-aanlevering
De aanlevering is onderdeel van het kwaliteitsstatuut en dus verplicht.
Wilt u nog aanleveren voor 1 januari 2017?