InfinitCare verbeteren van zorg

InfinitCare helpt organisaties bij het in kaart brengen van behandeluitkomsten, en deze uitkomsten te gebruiken om behandelingen te verbeteren. Hiervoor gebruiken we ons vijfstappenplan, waarmee we zorgaanbieders van start tot finish ondersteunen...

Sturen op zorgresultaat

zorg verantwoorden

Verantwoorden van zorg door:

snel en efficiënt

behandeldata aanleveren

aan CBS of andere partijen.

Behandeleffect verbeteren

Verbeteren van behandelingen door:

structureel en automatisch

behandeleffecten te meten

en toe te passen binnen de organisatie

Onderzoek & benchmark

Onderzoek naar behandeleffect door:

gestructureerde en geautomatiseerde

verzameling van behandeleffectdata

voor onderzoeks- en benchmarkdoeleinden

SAM Zorgmonitor

InfinitCare biedt met SAM Zorgmonitor een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

SAM Zorgmonitor

InfinitCare biedt met SAM Zorgmonitor een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

VOOR WIE IS SAM ZORGMONITOR ONTWIKKELD?

Alle organisaties die met zorguitkomsten bezig zijn, zoals kenniscentra, gemeenten, GGZ- en jeugdhulpaanbieders hebben baat bij SAM Zorgmonitor.

 

VOOR WIE IS SAM ZORGMONITOR ONTWIKKELD?

GGZ-instellingen, psychiatrische afdelingen binnen ziekenhuizen (PAAZ/PUK), ziekenhuizen, kenniscentra en gemeenten hebben baat bij SAM Zorgmonitor.

 

GGZ-instellingen

Jeugdhulpinstellingen

Kenniscentra

Gemeenten

Meer dan 4.000 enthousiaste gebruikers


van SAM Zorgmonitor boeken dagelijks progressie in het verantwoorden van zorg,
het verbeteren of het onderzoeken van zorgeffect.


Zij zijn tevreden met InfinitCare als partner.

“InfinitCare stelt ons in staat om zorginhoudelijk in gesprek te gaan met de gemeenten waar we nu actief zijn.

Uitkomsten sociaal domein

“InfinitCare heeft veel ervaring met de verwerking van uitkomstgegevens.”

“InfinitCare maakt direct sturen op resultaten mogelijk.”

“Met de SAM Zorgmonitor kunnen wij onze klanten ontzorgen met de ROM-aanleveringen”

Altijd op de hoogte

van de ontwikkelingen in de Value-based Health Care, het in kaart brengen van uitkomsten en de bijdrage van SAM Zorgmonitor hieraan, en het laatste (product-)nieuws.

InfinitBlog
Volg ontwikkelingen over uitkomsten
Informatie over Value-based Health Care, uitkomsten en meetinstrumenten
Nieuws
Informatie over de dienstverlening
Klantervaringen en productinformatie
over het sturen op behandeluitkomsten

NIEUWSBRIEF

E-mail*

Voornaam

Achternaam

Aan de slag met het vijfstappenplan?

Doe dan eerst de organisatiescan!
Dan weet u in welke mate uw organisatie kan leren van uitkomsten

Aan de slag met het vijfstappenplan?

Doe dan eerst de organisatiescan!
Dan weet u in welke mate uw organisatie kan leren van uitkomsten