InfinitCare verbeteren van zorg

InfinitCare helpt organisaties bij het in kaart brengen van behandeluitkomsten, en deze uitkomsten te gebruiken om behandelingen te verbeteren. Hiervoor gebruiken we ons vijfstappenplan, waarmee we zorgaanbieders van start tot finish ondersteunen...

Sturen op zorgresultaat

zorg verantwoorden

Verantwoorden van zorg door:

snel en efficiënt

behandeldata aanleveren

aan CBS of andere partijen.

Behandeleffect verbeteren

Verbeteren van behandelingen door:

structureel en automatisch

behandeleffecten te meten

en toe te passen binnen de organisatie

Onderzoek & benchmark

Onderzoek naar behandeleffect door:

gestructureerde en geautomatiseerde

verzameling van behandeleffectdata

voor onderzoeks- en benchmarkdoeleinden

InfinitCare biedt met SAM Zorgmonitor een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

InfinitCare biedt met SAM Zorgmonitor een geïntegreerde oplossing die het structureel verbeteren van de kwaliteit van zorg mogelijk én makkelijk maakt.

VOOR WIE IS SAM ZORGMONITOR ONTWIKKELD?

Alle organisaties die met zorguitkomsten bezig zijn, zoals kenniscentra, gemeenten, GGZ- en jeugdhulpaanbieders hebben baat bij SAM Zorgmonitor.

 

VOOR WIE IS SAM ZORGMONITOR ONTWIKKELD?

GGZ-instellingen, psychiatrische afdelingen binnen ziekenhuizen (PAAZ/PUK), ziekenhuizen, kenniscentra en gemeenten hebben baat bij SAM Zorgmonitor.

 

GGZ-instellingen

Jeugdhulpinstellingen

Kenniscentra

Gemeenten