Wilt u uitkomsten binnen uw sector in kaart brengen?

Het ministerie van VWS stelt zich ten doel om in 2022 de uitkomsten van 50% van de ziektelast in kaart te hebben gebracht. Kwaliteitsregistratie binnen de zorg met door patiënten gerapporteerde uitkomsten zijn nog schaars. Nu is er slechts 4% van de ziektelast gerealiseerd. Dat percentage stijgt alleen als we de volgende vragen afdoende kunt beantwoorden:

  • Hoe verzamelt u de gegevens die bij verschillende zorgaanbieders zijn vastgelegd, vaak in meerdere systemen?
  • Hoe zorgt u dat u de beschikking heeft over een voldoende aantal metingen?
  • Hoe zorgt u dat de verzamelde data betrouwbaar en geschoond zijn?
  • Hoe verkrijgt u de traject en patiëntkenmerken, zodat homogene patiëntgroepen met elkaar kunnen worden vergeleken?
  • Hoe maakt u het de zorgaanbieders zo makkelijk mogelijk om data aan te leveren?
  • Hoe houdt u oog voor informatiebeveiliging en privacy?
Untitled5

InfinitCare ondersteunt het opzetten van kwaliteitsregistraties en weet wat er speelt bij de cruciale partijen voor een goede registratie: zorgaanbieders, leveranciers, brancheorganisaties en dataplatforms. Wij lopen voorop en hebben ruime ervaring in de GGZ, de jeugdhulp en de Wmo.

Hoe werkt het?

Op verschillende onderdelen maken we van uw kwaliteitsregistratie een succes:

Dataverzameling

Ondersteuning van zorgaanbieders en ICT-leveranciers bij het ontsluiten van data.

Ondersteuning

Klantportaal waar deelnemers worden ondersteund door getrainde professionals.

Betrouwbare informatie

Onze applicatie SAM Zorgmonitor leest gegevens automatisch in, controleert op waarde, consistentie en volledigheid, en past verschillende regels toe om metingen aan trajecten te koppelen.

Hoge respons

Mogelijkheid tot het automatisch versturen van uw (P)ROM-metingen. Hierbij wordt rekening gehouden met de status van de behandeling, het optimale meetproces en de aanwezige metingen.

Uitkomsten in beeld

Uitkomsten worden op basis van wetenschappelijk gevalideerde formules bepaald en gepresenteerd in heldere BI-rapportages.

Kwaliteitsregistratie zorg

Privacy & informatiebeveiliging

Aandacht voor informatiebeveiliging en privacy is van groot belang, omdat het om misschien wel de meest gevoelige informatie gaat die er is. Bij onze oplossingen wordt privacy en informatiebeveiliging op maat ingericht, waarbij AVG-conformiteit altijd het uitgangspunt is.

  • InfinitCare is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd.
  • Periodiek worden penetratietesten uitgevoerd.
  • Mogelijkheid tot anonimisatie of pseudonimisatie van gegevens.
  • Slim en veilig delen van uitkomstinformatie tussen zorgaanbieders en andere stakeholders binnen ons portaal.