CBS-bestand aanleveren

Gemeenten

Gemeenten worstelen met de transitie jeugdhulp. InfinitCare ondersteunt bij de:
– Structurele verzameling van uitkomsten in de jeugdhulp
– Inkoop van effectieve en efficiënte jeugdhulp
– Verbetering van het jeugdhulpaanbod in gemeenten

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

Gemeenten

Gemeenten worstelen met de transitie jeugdhulp. InfinitCare ondersteunt bij de:
– Structurele verzameling van uitkomsten in de jeugdhulp
– Inkoop van effectieve en efficiënte jeugdhulp
– Verbetering van het jeugdhulpaanbod in gemeenten

Peter-Paul Laarhuis Behaneleffect verbeteren
Meer weten?
Bel Peter-Paul Laarhuis
030-2040219

InfinitCare helpt u bij de transitie jeugdhulp:

– Bestaand Gemeenteportaal dat uitkomsten in beeld brengt

– Rapportages van jeugdhulpuitkomsten conform NJI

– Ervaring bij tientallen gemeenten

– Ervaring als TTP bij meer dan 4.000 zorgaanbieders

– Informatiebeveiliging staat bij ons hoog in het vaandel

– Inzicht in uitkomsten op het niveau van aanbieder, gemeente en regio

Monitoring van kwaliteit van de jeugdhulp met het Gemeenteportaal

GRIP OP RESULTATEN JEUGDHULP

Om echt te kunnen sturen op resultaten dienen uitkomsten betrouwbaar te zijn. InfinitCare bepaalt op eenduidige en betrouwbare wijze de uitkomsten op basis van meet- en EPD-informatie.transitie jeugdhulp

Gegevens worden gecontroleerd op waarde, volledigheid en consistentie. Hierdoor ontstaat een betrouwbare gegevensset waarop de uitkomsten volgens de laatste kwaliteitsstandaarden kunnen worden bepaald. Dit gebeurt uniform voor alle zorgaanbieders, zodat u beschikt over betrouwbare informatie.

De resultaten worden getoond in dashboards die u op verschillende manieren kunt filteren, waaronder op aanbieder, gemeente of regio. Doordat de gegevens geautomatiseerd en gestructureerd worden ververst beschikt u altijd over actuele informatie. Lees meer over de Friese aanpak.

JEUGDHULPRESULTATEN op basis van CBS-BESTANDEN

Jeugdhulpaanbieders zijn verplicht informatie aan het CBS aan te leveren. Deze dataset is in 2018 uitgebreid met de uitkomsten, zoals gedefinieerd door het NJI en VNG.transitie jeugdhulp CBS

Op basis van deze informatie tonen wij dashboards voor verschillende gebruikers: wethouder, contractmanager en de zorgaanbieder. Relevante filters geven meer inzicht in de resultaten, zoals het vergelijken van verschillende zorgaanbieders.

De behandelresultaten worden binnen het Gemeenteportaal geautomatiseerd en gestructureerd bijgehouden, zonder dat u zelf bestanden hoeft te bewerken. Zo ziet u in één oogopslag de belangrijkste indicatoren van uw beschikkingen.

Informatiebeveiliging staat bij ons hoog in het vaandel. Directe cliëntgegevens  worden daarom niet in de rapportages getoond. Ook zijn cliëntgegevens niet indirect af te leiden.

Meer informatie vindt u hier.

SECTORONDERZOEK GESTRUCTUREERD EN GEAUTOMATISEERD OPZETTEN

Met SAM Onderzoek kunt u behandeleffecten van uw gehele sector in kaart brengen. U beschikt daarbij over een database die het verzamelen en bewerken van data voor onderzoekers tot een minimum beperkt. SAM Onderzoek toont de resultaten in heldere rapportages. Met dit sectorbrede overzicht van de behandeleffecten kunt u trendonderzoek verrichten en inzicht krijgen in de verschillen in behandeleffect tussen verschillende zorgaanbieders.SAM Onderzoek

U kunt bijvoorbeeld testen of protocollen in de praktijk de verwachte resultaten opleveren. SAM Onderzoek kan data uit verschillende EPD- en ROM-systemen geautomatiseerd inlezen, de verschillende databases mappen waardoor relevante data ontstaan en voegt een benchmark toe aan de rapportages van het Gemeenteportaal.

Bovendien is SAM Onderzoek uitgerust met een exportfunctionaliteit waarmee u data kunt exporteren in relevante formaten, zodat u deze met andere databronnen kunt koppelen.

Waarom werken gemeenten graag samen met InfinitCare?

Bestaande kennis en infrastructuur

Bestaande applicatie en interfaces met meer dan 50 leveranciers

Trusted Third Party voor datacontrole

Structurele en geautomatiseerde controle op dataverwerking

Zorgvuldig omgaan met uw informatie

InfinitCare is ISO 27001/NEN 7510 gecertificeerd

Bekend met problematiek van gemeente

Ervaring met 4.000 aanbieders en gemeenten

Aan de slag met
het Gemeenteportaal
InfinitCare kan u helpen met het verzamelen van uitkomsten,
zodat u gedocumenteerd het gesprek kan aangaan met aanbieders.
Aan de slag met het Gemeenteportaal

InfinitCare kan u helpen met het verzamelen van uitkomsten,
zodat u gedocumenteerd het gesprek kan aangaan met aanbieders.