Sociaal Domein Fryslân (SDF) vraagt zorgaanbieders om inzicht te bieden in de behaalde resultaten aan de hand van outcome-indicatoren. De zorgaanbieder houdt op cliëntniveau deze outcome-indicatoren bij. InfinitCare verzamelt namens SDF deze gegevens.

Deze enquête zetten we uit om praktische informatie van de zorgaanbieders te verzamelen, maar ook om een beeld van uw organisatie te krijgen, zodat we daar met de verzameling van indicatoren zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden.

Het invullen vergt ongeveer vijf minuten.

 • Informatie om verwerkersovereenkomst op te stellen

  Met deze informatie kunnen wij een verwerkersovereenkomst opstellen, waarin wordt vastgelegd hoe wij met uw informatie omgaan.
 • Contactpersonen voor InfinitCare

  Geef hier aan wie binnen uw organisatie bevoegd is voor de volgende onderwerpen: 1) Tekenbevoegd, 2) Inhoudelijk aanspreekpunt, 3) Technisch aanspreekpunt 4) Functioneel beheer 5) Gebruikers Gemeenteportaal (dit kunnen meerdere personen zijn). Een persoon kan uiteraard over meerdere bevoegdheden beschikken. In dat geval kunt u idem invullen.
 • Heer, mevrouwVoornaamAchternaamE-mailadresTelefoonnummerMobiel nummerFunctie
  De persoon die bevoegd is om verwerkersovereenkomsten te tekenen.
 • Heer, mevrouwVoornaamAchternaamE-mailadresTelefoonnummerMobiel nummerFunctie
 • Heer, mevrouwVoornaamAchternaamE-mail adresTelefoonnummerMobiel nummerFunctie
 • Heer, mevrouwVoornaamAchternaamE-mail adresTelefoonnummerMobiel nummerFunctie
 • Heer, mevrouwVoornaamAchternaamE-mail adresTelefoonnummerMobiel nummerFunctie 
 • ICT architectuur

 • In welk (EPD/ECD) systeem registreert u gegevens over cliënten en trajecten?

 • In welk systeem registreert u cliënttevredenheid?

  Indien van toepassing aangeven welke meetinstrumenten u hiervoor gebruikt.

 • In welk systeem registreert u doelrealisatie?

  Indien van toepassing aangeven welke meetinstrumenten u hiervoor gebruikt.

 • Welke zorg levert u voor Sociaal Domein Fryslân?

 • Thuisplus

 • Beschermd Wonen

 • Specialistische Jeugdhulp

 • Hoogspecialistische Jeugdhulp

 • Pleegzorg

 • Dyslexie

 • Tegen welke problemen verwacht u aan te lopen?

 • ProbleemMogelijke oplossing 
 • Welke ondersteuning verwacht u van SDF en InfinitCare?

 • OndersteuningPrioriteit 
 • Heeft u suggesties voor SDF en InfinitCare?

  Wat kunnen wij voor u doen om de aanlevering van data gemakkelijker te maken?
 • SuggestieToelichting