Gemeenteportaal

Wat is een goed zorgresultaat?

Gemeenteportaal ijkpuntrapportages

Vergelijking behandeluitkomsten in het Gemeenteportaal

Wat is een goed zorgresultaat? Wanneer bent u als gemeente tevreden over de resultaten van jeugdhulpaanbieders? De vraag is makkelijker gesteld dan beantwoord, want er zijn geen vuistregels om dat te bepalen. Is 60% herstel van patiënten een goed resultaat? Of is 80 of zelfs 90% mogelijk? Uiteraard wordt deze vraag verschillend beantwoord bij verschillende cliëntgroepen en behandelingen. Maar meestal wordt deze vraag in zijn geheel niet beantwoord, omdat we simpelweg in het duister tasten.

Gemeenten staan voor de taak om met beperkte middelen een optimaal aanbod van jeugdhulp en WMO aan te bieden bij hun burgers. Die taak wordt aanzienlijk makkelijker als bekend is wat goede resultaten zijn.

IJkpuntrapportages in het Gemeenteportaal

Binnen het Gemeenteportaal worden resultaten van zorgaanbieders in kaart gebracht op verschillende outcome-indicatoren, zoals cliënttevredenheid of doelrealisatie. Binnen het Gemeenteportaal zijn nu ijkpuntrapportages beschikbaar die vergelijkingen tussen aanbieders op deze indicatoren mogelijk maakt. Zo kunt u de resultaten van verschillende aanbieders vergelijken met de gemiddelde resultaten binnen de regio of gemeente.

Uiteraard is er een grote verscheidenheid aan hulpvormen en cliënten. Om die reden kunnen de resultaten verbijzonderd worden naar deze en andere kenmerken.

Maak uw voortgangsgesprek inhoudelijker

Met deze informatie verandert het karakter van voortgangsgesprekken met zorgaanbieders. U hoeft het niet alleen meer te hebben over volume of financiën, maar u kunt het nu ook over kwaliteit hebben!

Meer weten?

  • Meer informatie over het Gemeenteportaal vindt u hier.
  • Wilt u uitkomsten verzamelen met behulp van CBS-bestanden? Lees meer>>
  • Het Sociaal Domein Fryslân maakt ook gebruik van het Gemeenteportaal. Lees meer>>

Over het Gemeenteportaal

Gemeenteportaal informatiebeveiligingHet Gemeenteportaal faciliteert gesprekken over zorgresultaten tussen gemeente en zorgaanbieder. Dat gesprek is al ingewikkeld genoeg en daarom brengt InfinitCare voor u de juiste informatie in kaart: uitval van cliënten, cliënttevredenheid en doelrealisatie van de aangeboden jeugdhulp. Gemeenten worden zo in staat gesteld om resultaatdoelen te bepalen en hierop te sturen.

Met het Gemeenteportaal krijgen gemeenten toegang tot eenduidige en heldere rapportages, en kunnen zij voldoen aan artikel 2.2 van de Jeugdwet. De uitkomsten jeugdhulp zijn gebaseerd op de geharmoniseerde uitkomsten zoals die zijn vastgesteld door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).