Intensieve samenwerking InfinitCare en Mark Bench

Mark Bench en InfinitCare delen dezelfde visie en werken al jaren samen om zorgaanbieders te ondersteunen bij het sturen op uitkomsten. Zo zijn er gezamenlijk kennissessies verzorgd over het gebruik van specifieke meetinstrumenten en hoe je het sturen op uitkomsten op een goede manier organiseert. Suzan Oudejans van Mark Bench merkt dat veel behandelaren de potentie van meetinstrumenten zien, maar het ingewikkeld vinden deze in te zetten. 

Draagvlak meten impact groter dan u denkt

Goed nieuws! Uit onderzoek blijkt dat bijna driekwart van de behandelaren binnen de GGZ onderschrijft dat je met meetinstrumenten de impact van behandelingen kunt vaststellen.

Beperkte inzet meetinstrumenten

Toch zet lang niet iedere behandelaar of organisatie voldoende in op Routine Outcome Monitoring (ROM), waarmee de impact van behandelingen betrouwbaar en gestructureerd wordt vastgesteld. Veelal wordt er wel gemeten, maar van regelmatig terugkoppelen, direct bijsturen of het inzetten van de geaggregeerde resultaten voor het verbeteren van een behandeling komt vaak niets. We doen het in Nederland eigenlijk maar half, en dat is zonde.

Belemmerende factoren inzet meetinstrumenten

Wat houdt die welwillende zorgprofessionals tegen? Gebrek aan ervaring en kennis van het interpreteren, terugkoppelen en aanpassen van de behandeling, data die op de plank liggen te verstoffen en niet weten welk instrument wanneer in te zetten, blijken belangrijke belemmerende factoren.

Een onlangs verschenen Amerikaans onderzoek zette alle belemmerende en bevorderende factoren op een rij, aangevuld met oplossingen. Mark Bench en InfinitCare kunnen uw organisatie ondersteunen met veel van de oplossingen die in dit onderzoek worden genoemd. In de figuur hieronder ziet u hoe.

Meer weten over hoe wij u kunnen helpen? Kijk dan ook eens naar ons vijfstappenplan.

Meer weten?